ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Όσα ισχύουν έως και 27/6/2019)

 

1)  Τι ισχύει με τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων;

Απ: Από τη σχολική χρονιά 2019-2020 (δηλαδή για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στη Γ' Λυκείου από το Σεπτέμβρη του 2019) δεν θα υπάρχουν πλέον συντελεστές βαρύτητας. Δηλαδή η βαθμολογία θα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων (Προσθέτουμε τις βαθμολογίες των πανελλαδικών των τεσσάρων μαθημάτων και τις διαιρούμε με το 4).

 

2)  Θα μετράει ο βαθμός της Α’ και της Β’ λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις;

Απ: Όχι. Μόνο η Γ Λυκείου θα μετράει.

 

3)  Θα μετράει ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις;

Απ:

α)  Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στη Γ’ Λυκείου από το Σεπτέμβρη του 2019 και θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις τον Ιούνιο του 2020 δε θα μετρήσει καθόλου η σχολική επίδοση, δηλαδή δε θα μετρήσουν οι βαθμοί του σχολείου-απολυτήριο για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα μετρήσει μόνο ο μέσος όρος των βαθμολογιών στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις.

β)  Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στη Β’ Λυκείου το Σεπτέμβρη του 2019 κι επομένως θα δώσουν πανελλαδικές το 2021 (καθώς και για τους μικρότερους, ηλικιακά, μαθητές) ο βαθμός για τη πρόσβαση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων σε πανεπιστημιακές σχολές θα διαμορφωθεί ως εξής: Ο βαθμός τους απολυτηρίου της Γ’ Λυκείου θα καθορίζει το 10% της συνολικής βαθμολογίας ενώ το υπόλοιπο 90% θα καθορίζεται από το μέσο όρο των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων (Προσθέτουμε τις βαθμολογίες των πανελλαδικών των τεσσάρων μαθημάτων και τις διαιρούμε με το 4 (Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση του 10% θα δοθούν όταν πλέον παρθούν οριστικές αποφάσεις επί του θέματος).

 

4)  Πόσες ομάδες προσανατολισμού θα υπάρχουν;

Απ: Θα υπάρχουν 4 ομάδες προσανατολισμού (4 Πεδία).

 

5)  Σε πόσα επιστημονικά Πεδία θα έχω το δικαίωμα πρόσβασης;

Απ: Αυστηρά μόνο σε ένα από τα τέσσερα. Με κανένα τρόπο (πχ επιπλέον μάθημα) δε θα μπορεί ένα παιδί να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε παραπάνω από ένα Πεδίο.

 

6)  Τι είναι τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης;

Απ: Με το νέο σύστημα οι υποψήφιοι καλούνται να κάνουν μια πρώτη επιλογή τμημάτων που ονομάζονται Α΄ δήλωση προτίμησης με έως 10 προτιμήσεις Τμημάτων στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν (σε ημερομηνία που θα ανακοινώνεται κάθε χρονιά ξεχωριστά).

Με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών και τον αριθμό εισακτέων που θα έχει αποφασιστεί ανά Τμήμα, θα προκύψει (ίσως) ένας αριθμός Τμημάτων για τα οποία ο αριθμός των προτιμήσεων θα είναι μικρότερος από τον αριθμό εισακτέων. Αυτά τα Τμήματα, στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπολείπεται των διαθέσιμων θέσεων, ονομάζονται «Τμήματα ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ) δηλαδή εντάσσεται κάποιος χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις . Μετά τη λήξη του 1ου τετραμήνου και στη περίπτωση που έχει προκύψει τμήμα ελευθέρας πρόσβασης οι μαθητές θα καλούνται να επιβεβαιώνουν αν θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν προτιμούν να εισαχθούν σε ένα από τα ΤΕΠ που είχαν συμπεριλάβει στην Α’ δήλωση. Η επιβεβαίωση αυτή είναι οριστική και δεσμευτική. Συγκεκριμένα, ένας μαθητής που είχε τουλάχιστον ένα ΤΕΠ στην Α΄ Δήλωση μπορεί:

α)   να επιλέξει εισαγωγή σε ΑΕΙ μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, χάνοντας το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιο από τα ΤΕΠ που είχε δηλώσει ή,

β)  να επιλέξει ένα από τα ΤΕΠ που είχε συμπεριλάβει στην Α΄ δήλωση, οπότε εισάγεται στο Τμήμα αυτό, με μόνη προϋπόθεση την κτήση του απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου. Αν για την εισαγωγή στο Τμήμα που επέλεξε προβλέπεται και εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο υποψήφιος θα εξεταστεί στο ειδικό αυτό μάθημα μαζί με τους υποψηφίους που εξετάζονται πανελλαδικά.