ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- Τι θα ισχύσει το : 2022, 2023, 2024, 2025 κ.λ.π.

Το παρακάτω άρθρο αποτελείται από 2 μέρη :

Α) Τις ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου, του Υπουργείου Παιδείας, σε ερωτήσεις-απαντήσεις.

Β) Ό,τι θα ισχύσει σε μαθητές Α’ Λυκείου (Πανελλαδικές 2024) , Β’ Λυκείου (Πανελλαδικές 2023) , Γ’ Λυκείου (Πανελλαδικές 2022), απόφοιτους παλαιοτέρων ετών και για όσους θέλουν να υποβάλλουν απλά μηχανογραφικό, με το 6% (1η χρονιά μετά τις Πανελλαδικές) ή το 4 % (2η χρονιά μετά τις Πανελλαδικές), σε ερωτήσεις-απαντήσεις. Επίσης αναφέρονται οι προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας για τα παιδιά που φοιτούν φέτος (σχολική χρονιά 2021-2022) στο Γυμνάσιο.


 Α' ΜΕΡΟΣ:

Οι ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου, του Υπουργείου Παιδείας, σε ερωτήσεις-απαντήσεις.

1) Ποιες ρυθμίσεις περιλαμβάνει το νομοσχέδιο;

Απάντηση:

α)  Σχετικά με την εισαγωγή στα ΑΕΙ και τη φοίτηση σε αυτά, περιλαμβάνει:

 • Ελάχιστη βάση εισαγωγής. (Δείτε ΕΔΩ τους συντελεστές Ε.Β.Ε. για το 2022)
 • Υποβολή μηχανογραφικού σε δύο φάσεις (2μηχανογραφικά).(Η ρύθμιση βρίσκεται σε αναστολή. Δε θα ισχύσει στις Πανελλαδικές 2022).
 • Συγκεκριμένο αριθμό επιλογών στο 1ο μηχανογραφικό. (Η ρύθμιση βρίσκεται σε αναστολή. Δε θα ισχύσει στις Πανελλαδικές 2022).
 • Παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε Δημόσιο ΙΕΚ.
 • Ορισμός συντελεστών βαρύτητας πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από τα ΑΕΙ.(Δείτε ΕΔΩ τους συντελεστές βαρύτητας ανά σχολή)
 • Χρονικό όριο φοίτησης.

β)  Σχετικά με την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, περιλαμβάνει:

 • Ελεγχόμενη είσοδος στα ΑΕΙ.
 • Ίδρυση Μονάδας και Επιτροπής ασφαλείας και προστασίας στα ΑΕΙ.
 • Θεσμοθέτηση Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που θα υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία.
 • Πρόβλεψη ολοκληρωμένου πλαισίου πειθαρχικού δικαίου στα ΑΕΙ.

2) Από πότε θα ισχύσουν οι διάφορες ρυθμίσεις σχετικά με το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ;

Απάντηση:

Από τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2022 θα ισχύσουν:

 • Ορισμός συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από τα ΑΕΙ. (Δείτε ΕΔΩ τους συντελεστές βαρύτητας ανά σχολή)
 • Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. (Δείτε ΕΔΩ τους συντελεστές Ε.Β.Ε. για το 2022)
 • Το χρονικό όριο φοίτησης.
 • Το Παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε Δημόσιο ΙΕΚ.

3) Πώς θα υπολογίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής;  

Απάντηση:

Κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα θα θέτει ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής κάποιο ποσοστό Χ%, του μέσου όρου (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου του υποψηφίου:

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (ΜΟ) = [ (ΜΕΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1) + (ΜΕΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2) + (ΜΕΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3) + (ΜΕΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4) ] / 4

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

α) Αν υποθέσουμε ότι ο Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων, στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων, ενός επιστημονικού πεδίου, είναι 12/20.

Και αν η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής που ορίζεται από κάποιο Πανεπιστημιακό τμήμα είναι π.χ. το 90% του Μέσου Όρου, τότε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα είναι το 10,8 για το συγκεκριμένο Πανεπιστημιακό τμήμα.

β) Αν υποθέσουμε ότι ο Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων, στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων, ενός επιστημονικού πεδίου, είναι 11/20.

Και αν η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής που ορίζεται από κάποιο Πανεπιστημιακό τμήμα είναι π.χ. το 90% του Μέσου Όρου, τότε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα είναι το 9,9 για το συγκεκριμένο Πανεπιστημιακό τμήμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Β.Ε. :

 • Ο Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων, στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων, ενός επιστημονικού πεδίου, υπολογίζεται χωρίς συντελεστές βαρύτητας.
 • Κάθε υποψήφιος, μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό του ΜΟΝΟ τα τμήματα στα οποία ο μέσος όρος του (στα τέσσερα μαθήματα που έγραψε χωρίς συντελεστές βαρύτητας) είναι μεγαλύτερος ή ίσος με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του τμήματος.
 • Ο υποψήφιος θα βλέπει στο μηχανογραφικό μόνο τα τμήματα που θα μπορεί (βάσει της Ε.Β.Ε.) να δηλώσει.
 • Για τα τμήματα που απαιτείται και ειδικό μάθημα, πρέπει ο υποψήφιος να ξεπερνάει την Ε.Β.Ε. του τμήματος καθώς και την Ε.Β.Ε. του κάθε ειδικού μαθήματος για να έχει το δικαίωμα να δηλώσει τη σχολή στο μηχανογραφικό. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου ενός υποψηφίου σε τμήμα με ειδικά μαθήματα, βρίσκουμε τον μέσο όρο σε όλα τα μαθήματα που εξετάζεται το παιδί (χωρίς συντελεστές βαρύτητας) και τον συγκρίνουμε με την Ε.Β.Ε. του τμήματος. Επιπλέον συγκρίνουμε τη βαθμολογία του παιδιού στα ειδικά μαθήματα σε σχέση με την Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων.
 • Το γεγονός ότι κάποιος μαθητής ξεπερνάει την Ε.Β.Ε. ενός τμήματος ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ πως ΄΄περνάει’’ στη σχολή αυτή, αλλά απλά ότι μπορεί να τη δηλώσει στο μηχανογραφικό του.

Δείτε ΕΔΩ τους συντελεστές Ε.Β.Ε. για το 2022.

Προσοχή!! Άλλο η ελάχιστη βάση εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) και άλλο η (πραγματική) βάση της σχολής.

4) Γιατί προκρίθηκε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε ποσοστό και όχι σε απόλυτο μέγεθος, π.χ. 10;

Απάντηση:

Για να μην εξαρτάται το ποσοστό επιτυχόντων / αποτυχόντων κάθε χρόνο από την εκάστοτε ευκολία / δυσκολία των θεμάτων.

5) Γιατί όχι η ίδια Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για όλα τα τμήματα;  

Απάντηση:

Γιατί τα προγράμματα σπουδών διαφέρουν, και χρειάζεται να μπορούν να διαφοροποιηθούν οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτά.

6) Για τις σχολές που βρίσκονται σε παραπάνω από ένα επιστημονικό πεδίο (κοινές σχολές), πως θα υπολογίζεται η Ε.Β.Ε.;  

Απάντηση

Σε τέτοιες περιπτώσεις, για τον υπολογισμό της ΕΒΕ, θα λαμβάνεται υπόψη, ο μικρότερος μέσος όρος των τεσσάρων μαθημάτων, μεταξύ των επιστημονικών πεδίων που ‘’φιλοξενούν’’ τη κοινή σχολή.

7) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) και της (πραγματικής) βάσης κάθε σχολής;  

Απάντηση:

'Αλλο η ελάχιστη βάση εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) και άλλο η (πραγματική) βάση της σχολής. Η Ε.Β.Ε., θα επηρεάσει κυρίως τις χαμηλόβαθμες σχολές, καθώς και τις σχολές που απαιτούν και ειδικό μάθημα. Η (πραγματική) βάση κάθε σχολής επηρεάζεται σε τεράστιο βαθμό από τη ζήτηση των υποψηφίων και όχι μόνο από τις επιδόσεις τους. Η Ε.Β.Ε. θα είναι ένας ‘’κόφτης’’ που θα εξασφαλίζει, πως δε θα ξαναδούμε να εισάγονται σε σχολές με βάση 3 και 4. Για παράδειγμα, αν βάσει τον αποτελεσμάτων στις Πανελλαδικές και των μέσων όρων των βαθμολογιών, η Ε.Β.Ε. , στο Μαθηματικό Σάμου, είναι 9/20, τότε, στην περίπτωση που η βάση της σχολής τείνει καθοδικά, η ελάχιστη δυνατή βάση του Μαθηματικού Σάμου θα είναι το 9/20. Θα μπορούσε βέβαια, η (πραγματική) βάση του μαθηματικού Σάμου να είναι τελικά 12/20 (ενώ η Ε.Β.Ε. του 9/20). Με μαθηματική ορολογία : βάση σχολής ≥ ελάχιστη βάση εισαγωγής. Όπως καταλαβαίνετε, οι σχολές υψηλής ζήτησης, άρα και υψηλής βάσης πρόσβασης, δε θα επηρεαστούν καθόλου από την Ε.Β.Ε..

8) Η Ε.Β.Ε. ισχύει και για τα ειδικά μαθήματα κ.λ.π.;  

Απάντηση: Ναι, ισχύει για τα ειδικά μαθήματα, για τις πρακτικές δοκιμασίες των ΤΕΦΑΑ, τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, όπως και τα ΕΠΑ.Λ..

9) Τι αλλάζει ως προς τους συντελεστές βαρύτητας στη διαμόρφωση των μορίων των υποψηφίων;

Απάντηση:

Κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή / Τμήμα ορίζει το ποσοστό (συντελεστή βαρύτητας) για κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα. Η ρύθμιση αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο την αυτονομία των Πανεπιστημίων και τον ρόλο τους στη διαμόρφωση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων εισαγωγής υποψηφίων. Θα ισχύει από τις πανελλαδικές του 2022 και έπειτα.

10) Πώς θα λειτουργήσουν οι δύο φάσεις υποβολής του μηχανογραφικού και πόσες επιλογές θα έχουν οι υποψήφιοι (Η ρύθμιση βρίσκεται σε αναστολή. Δε θα ισχύσει στις Πανελλαδικές 2022);

Απάντηση:

Στην Α φάση οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το μηχανογραφικό δελτίο με συγκεκριμένο αριθμό επιλογών, έως 10% του συνόλου των τμημάτων κάθε επιστημονικού πεδίου για τους υποψηφίους από ΓΕΛ και έως 20% για τους υποψηφίους από ΕΠΑΛ. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Α φάσης, οι μη εισαχθέντες θα συμμετέχουν στη Β φάση, με νέο μηχανοιγραφικό, κατά την οποία οι επιλογές τους θα περιλαμβάνουν όσα τμήματα εξακολουθούν να έχουν κενές θέσεις από την Α φάση, χωρίς περιορισμό αριθμού επιλογών, εφόσον επιτυγχάνεται η καθορισμένη ΕΒΕ κάθε τμήματος.

11) Τι είναι η δυνατότητα υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τη φοίτηση σε δημόσιο ΙΕΚ;

Απάντηση:

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, για τη φοίτηση σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. Συνεπώς, ένας υποψήφιος μπορεί να υποβάλει παράλληλα α) μηχανογραφικό για είσοδο σε ΑΕΙ, βάσει της επίδοσής τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις και β) μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ βάσει του απολυτηρίου του και επιπλέον κριτηρίων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ. 

12) Πώς θα ορίζεται το ανώτατο χρονικό όριο φοίτησης στα Πανεπιστήμια και ποιους αφορά;

Απάντηση:

Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης σε ένα 4ετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΑΕΙ  θα είναι τα 6 έτη. Στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών που ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα 4 χρόνια, προβλέπονται κατά το μέγιστο άλλα 3 χρόνια. Ειδική μέριμνα θα λαμβάνεται για φοιτητές που εργάζονται ή συντρέχει λόγος υγείας ή άλλος σπουδαίος λόγος, στις οποίες περιπτώσεις είναι δυνατή η υπέρβαση του ανώτατου χρόνου. Για τους ήδη φοιτούντες, ο ανώτατος χρόνος φοίτησης ξεκινά να υπολογίζεται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2021-2022.Το χρονικό όριο φοίτησης θεσπίζεται ώστε να υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο ολοκλήρωσης των σπουδών, με σκοπό την ουσιαστική αναβάθμισή τους.

 13) Τι είναι η ελεγχόμενη είσοδος στα ΑΕΙ που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο;

Απάντηση:

Σε κάθε ΑΕΙ εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης, και οι πανεπιστημιουπόλεις (campus) των ΑΕΙ περιβάλλονται υποχρεωτικά από περιμετρική περίφραξη ασφαλείας. Σε περιπτώσεις που η εφαρμογή του συστήματος δεν είναι εφικτή σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. αν το ΑΕΙ συνορεύει με δημόσιο πάρκο), τότε το σύστημα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλους τους εσωτερικούς χώρους /κτίρια.

14) Τι είναι οι Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος;

Απάντηση:

Συστήνονται Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ), οι οποίες θα στελεχώνονται από κατώτερους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικούς φρουρούς, με ειδική εκπαίδευση για την αποστολή τους στο χώρο των ΑΕΙ. Αυτοί θα διατίθενται σε ΑΕΙ στα οποία διαπιστώνονται σχετικές ανάγκες, θα υπάγονται στην Ελληνική Αστυνομία, η μισθοδοσία τους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα συνεργάζονται με τον/την Πρύτανη/αρμόδιο Αντιπρύτανη του ΑΕΙ και αποστολή τους θα είναι η πρόληψη της παραβατικότητας και η αντιμετώπισή της εντός των χώρων των ΑΕΙ.


Β' ΜΕΡΟΣ

Ό,τι θα ισχύσει σε μαθητές Α’ Λυκείου (Πανελλαδικές 2024) , Β’ Λυκείου (Πανελλαδικές 2023) , Γ’ Λυκείου (Πανελλαδικές 2022), απόφοιτους παλαιοτέρων ετών και για όσους θέλουν να υποβάλλουν απλά μηχανογραφικό, με το 6% (1η χρονιά μετά τις Πανελλαδικές) ή το 4 % (2η χρονιά μετά τις Πανελλαδικές),σε ερωτήσεις-απαντήσειςΕπίσης αναφέρονται οι προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας για τα παιδιά που φοιτούν φέτος (σχολική χρονιά 2021-2022) στο Γυμνάσιο.

 • Για την Α’ Λυκείου (Πανελλαδικές 2024)

1) Θα υπάρξει τράπεζα θεμάτων φέτος στις ενδοσχολικές εξετάσεις;

Απάντηση: Ναι.

2) Θα εξεταστούν οι μαθητές φέτος με θέματα και από την τράπεζα θεμάτων;

Απάντηση: Ναι. Τα 2 από τα 4 θέματα θα οριστούν από τους καθηγητές του εκάστοτε σχολείου. Τα άλλα 2 θέματα θα οριστούν από επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας.

3) Ποιοι θα διορθώσουν τα διαγωνίσματα στις ενδοσχολικές εξετάσεις;

Απάντηση: Οι καθηγητές των σχολείων. Κάθε καθηγητής θα διορθώσει τα διαγωνίσματα των μαθητών του.

4) Θα μετρήσει ο βαθμός της Α’ Λυκείου, για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2024;

Απάντηση: Όχι.

5) Όταν τα παιδιά της φετινής Α’ Λυκείου, βρεθούν στη Β’ Λυκείου, θα εξεταστούν με την τράπεζα θεμάτων;

Απάντηση: Ναι.

6) Θα μετρήσει ο βαθμός του απολυτηρίου της Β’ Λυκείου, στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2024;

Απάντηση: Όχι. 

7) Στη Γ’ Λυκείου θα υπάρξει τράπεζα θεμάτων;

ΑπάντησηΝαι για τις απολυτήριες εξετάσεις. Όχι για τις Πανελλαδικές.

8) Θα μετρήσει ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ’ Λυκείου, στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2024;

Απάντηση: Όχι.

9) Από το νέο νομοσχέδιο, ποιες αποφάσεις θα ισχύουν, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2024;

Απάντηση:

 • Υποβολή μηχανογραφικού σε δύο φάσεις (2 μηχανογραφικά). (Η ρύθμιση βρίσκεται σε αναστολή και υπό εξέταση).
 • Συγκεκριμένος αριθμός επιλογών στο 1ο μηχανογραφικό. (Η ρύθμιση βρίσκεται σε αναστολή και υπό εξέταση).
 • Ορισμός συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από τα ΑΕΙ. (Δείτε ΕΔΩ τους συντελεστές βαρύτητας ανά σχολή)
 • Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. (Δείτε ΕΔΩ τους συντελεστές Ε.Β.Ε. για το 2022)
 • Το χρονικό όριο φοίτησης.
 • Το Παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε Δημόσιο ΙΕΚ.

 • Για την Β’ Λυκείου (Πανελλαδικές 2023)

1) Θα υπάρξει τράπεζα θεμάτων φέτος στις ενδοσχολικές εξετάσεις;

Απάντηση: Ναι.

2) Θα εξεταστούν οι μαθητές φέτος με θέματα και από την τράπεζα θεμάτων;

Απάντηση: Ναι. Τα 2 από τα 4 θέματα θα οριστούν από τους καθηγητές του εκάστοτε σχολείου. Τα άλλα 2 θέματα θα οριστούν από επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας.

3) Ποιοι θα διορθώσουν τα διαγωνίσματα στις ενδοσχολικές εξετάσεις;

Απάντηση: Οι καθηγητές των σχολείων. Κάθε καθηγητής θα διορθώσει τα διαγωνίσματα των μαθητών του.

4) Θα μετρήσει ο βαθμός της Β’ Λυκείου, για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2023;

Απάντηση: Όχι.

5) Στη Γ’ Λυκείου θα υπάρξει τράπεζα θεμάτων;

ΑπάντησηΝαι για τις απολυτήριες εξετάσεις. Όχι για τις Πανελλαδικές.

6) Θα μετρήσει ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ’ Λυκείου, στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2023;

Απάντηση: Όχι.

7) Από το νέο νομοσχέδιο, ποιες αποφάσεις θα ισχύουν, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2023;

Απάντηση:

 • Υποβολή μηχανογραφικού σε δύο φάσεις (2 μηχανογραφικά). (Η ρύθμιση βρίσκεται σε αναστολή και υπό εξέταση).
 • Συγκεκριμένος αριθμός επιλογών στο 1ο μηχανογραφικό. (Η ρύθμιση βρίσκεται σε αναστολή και υπό εξέταση).
 • Ορισμός συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από τα ΑΕΙ. (Δείτε ΕΔΩ τους συντελεστές βαρύτητας ανά σχολή)
 • Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. (Δείτε ΕΔΩ τους συντελεστές Ε.Β.Ε. για το 2022)
 • Το χρονικό όριο φοίτησης.
 • Το Παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε Δημόσιο ΙΕΚ.

 • Για την Γ’ Λυκείου (Πανελλαδικές 2022)

 Από το νέο νομοσχέδιο, ποιες αποφάσεις θα ισχύουν, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022;

Απάντηση:   

 • Ορισμός συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από τα ΑΕΙ. (Δείτε ΕΔΩ τους συντελεστές βαρύτητας ανά σχολή)
 • Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. (Δείτε ΕΔΩ τους συντελεστές Ε.Β.Ε. για το 2022)
 • Το χρονικό όριο φοίτησης.
 • Το Παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε Δημόσιο ΙΕΚ.
 • Παρατήρηση : Δε θα ισχύσει για το 2022 το διπλό μηχανογραφικό. Τα παιδιά θα καταθέσουν ένα μηχανογραφικό όπως ισχύει έως τώρα, χωρίς κανέναν περιορισμό στο πλήθος των σχολών που δηλώνουν (προφανώς θα μπορούν να δηλώσουν σχολές μόνο από το δικό τους επιστημονικό πεδίο).

 • Για τους απόφοιτους παλαιοτέρων ετών 

Υπάρχει παλιό και νέο σύστημα, παλιά και νέα θέματα για τους αποφοίτους;

Απάντηση: Όχι, όσοι επιθυμούν να ξαναδώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις, θα εξεταστούν στα θέματα και με τους όρους που θα ισχύουν στους αντίστοιχους τελειόφοιτους, της χρονιάς που θα αποφασίσουν να εξεταστούν.


 • Για όσους αποφασίσουν απλά να καταθέσουν μηχανογραφικό για το 6% των θέσεων (1η χρονιά) ή το 4% των θέσεων (2η χρονιά) 

Τι ακριβώς θα ισχύσει για τους υποψηφίους αυτούς;

Απάντηση:   Oι μαθητές που θέλουν να δώσουν με το 10% (στο 6% την 1η χρονιά που καταθέτουν απλά το μηχανογραφικό και στο 4% τη 2η χρονιά), δε χρειάζεται να κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Διατηρούν τους βαθμούς από τις Πανελλαδικές εξετάσεις στις οποίες διαγωνίστηκαν, καταθέτουν απλά νέο μηχανογραφικό, μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά το καλοκαίρι του 2021 και ανάλογα με τις φετινές βάσεις των σχολών, θα επιτύχουν (ή όχι) σε κάποια σχολή της επιλογής τους. Θυμίζουμε βέβαια, πως οι βάσεις με το 6% είναι διαφορετικές από τις βάσεις του 4% και διαφορετικές από τις βάσεις του 90%. 


 • Για τα παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο, όσα θα ισχύουν στο Λύκειο:

1) Θα υπάρξει τράπεζα θεμάτων στις 3 τάξεις του Λυκείου;

Απάντηση: Ναι.

 2) Θα μετράει το απολυτήριο των Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου στις Πανελλαδικές εξετάσεις;

Απάντηση: Ναι. Μένει να προσδιοριστεί το ποσοστό που θα μετράει το απολυτήριο κάθε τάξης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

 3) Ποιοι θα διορθώνουν τα διαγωνίσματα στις ενδοσχολικές εξετάσεις των τριών τάξεων του Λυκείου;

Απάντηση: Μένει να αποσαφηνιστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Σίγουρα τα γραπτά θα διορθώνονται από διαφορετικούς καθηγητές σε σχέση με αυτούς που διδάσκουν στα παιδιά. Θα ακολουθηθεί κάποιο παρόμοιο μοντέλο με αυτό που ισχύει στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

 4) Από το νέο νομοσχέδιο, ποιες αποφάσεις θα ισχύουν, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις;

Απάντηση:

 • Υποβολή μηχανογραφικού σε δύο φάσεις (2 μηχανογραφικά). (Η ρύθμιση βρίσκεται σε αναστολή και υπό εξέταση).
 • Συγκεκριμένος αριθμός επιλογών στο 1ο μηχανογραφικό. (Η ρύθμιση βρίσκεται σε αναστολή και υπό εξέταση).
 • Θα μετράει και το απολυτήριο των τριών τάξεων του Λυκείου σε κάποιο ποσοστό για την ένταξη σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή, παράλληλα με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
 • Ορισμός συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από τα ΑΕΙ. (Δείτε ΕΔΩ τους συντελεστές βαρύτητας ανά σχολή)
 • Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. (Δείτε ΕΔΩ τους συντελεστές Ε.Β.Ε. για το 2022)
 • Το χρονικό όριο φοίτησης.
 • Το Παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε Δημόσιο ΙΕΚ.

Επιστροφή στην κορυφή