ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(Όσα ισχύουν έως και 19/5/2021)

Α)  Για Μαθητές Γ΄ Λυκείου τη σχολική χρονιά 2020-2021 (Που θα δώσουν δηλαδή Πανελλαδικές το 2021)

 1) Ερώτηση : Θα μετρήσει ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου στις Πανελλαδικές εξετάσεις ;

    Απάντηση: Όχι. Θα μετρήσει μόνο η βαθμολογία στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα στις Πανελλαδικές εξετάσεις. 

 2) Ερώτηση : Θα υπάρχουν διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας στα 4 μαθήματα ;

 Απάντηση: Ναι. 

 3) Ερώτηση : Θα υπάρχουν τελικά σχολές ελεύθερης πρόσβασης ;

 Απάντηση : Όχι, για την ένταξη σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή θα πρέπει ο μαθητής να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις.

 4) Ερώτηση: Ο βαθμός σε ειδικό μάθημα μπορεί να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τη βαθμολογία στις σχολές που δεν απαιτούν ειδικό μάθημα ;

 Απάντηση: Όχι, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Ο βαθμός σε ειδικό μάθημα μπορεί να επηρεάσει μόνο τη βαθμολογία για σχολές που απαιτούν το ειδικό μάθημα.

 5) Ερώτηση : Θα μπορεί κάποιος μαθητής να δηλώσει σχολές από 2 επιστημονικά πεδία ;

 Απάντηση : Όχι , μόνο από ένα επιστημονικό πεδίο. (Υπάρχουν βέβαια και κοινές σχολές στα επιστημονικά πεδία)

 6) Ερώτηση: Θα ισχύσει η ελάχιστη βάση  εισαγωγής ;

 Απάντηση : Ναι

Β)  Για Μαθητές Β΄ Λυκείου τη σχολική χρονιά 2020-2021 (Που θα δώσουν δηλαδή Πανελλαδικές το 2022)

1) Ερώτηση : Θα μετρήσει ο βαθμός του απολυτηρίου της Β΄ Λυκείου ;

    Απάντηση: Όχι. Θα μετρήσει μόνο η βαθμολογία της Γ' Λυκείου στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα στις Πανελλαδικές εξετάσεις. 

 2) Ερώτηση : Θα υπάρχουν διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας στα 4 μαθήματα στη Γ' Λυκείου;

 Απάντηση: Ναι. 

 3) Ερώτηση : Θα υπάρχουν τελικά σχολές ελεύθερης πρόσβασης ;

 Απάντηση : Όχι, για την ένταξη σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή θα πρέπει ο μαθητής να δώσει Πανελλαδικές εξετάσεις.

 4) Ερώτηση: Ο βαθμός σε ειδικό μάθημα μπορεί να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τη βαθμολογία στις σχολές που δεν απαιτούν ειδικό μάθημα ;

 Απάντηση: Όχι, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Ο βαθμός σε ειδικό μάθημα μπορεί να επηρεάσει μόνο τη βαθμολογία για σχολές που απαιτούν το ειδικό μάθημα.

 5) Ερώτηση : Θα μπορεί κάποιος μαθητής να δηλώσει σχολές από 2 επιστημονικά πεδία ;

 Απάντηση : Όχι , μόνο από ένα επιστημονικό πεδίο. (Υπάρχουν βέβαια και κοινές σχολές στα επιστημονικά πεδία)

 6) Ερώτηση: Θα ισχύσει η ελάχιστη βάση  εισαγωγής ;

 Απάντηση : Ναι

 

Γ) Για Μαθητές Α΄ Λυκείου τη σχολική χρονιά 2020-2021 (Που θα δώσουν δηλαδή πανελλαδικές το 2023)

1) Ερώτηση : Θα μετρήσει ο βαθμός του απολυτηρίου της Α΄ Λυκείου ;

    Απάντηση: Όχι. Θα μετρήσει μόνο η βαθμολογία της Γ' Λυκείου στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα στις Πανελλαδικές εξετάσεις. 

 2) Ερώτηση : Θα υπάρχουν διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας στα 4 μαθήματα ;

 Απάντηση: Ναι. 

 3) Ερώτηση : Θα υπάρχουν τελικά σχολές ελεύθερης πρόσβασης ;

 Απάντηση : Όχι, για την ένταξη σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή θα πρέπει ο μαθητής να δώσει Πανελλαδικές εξετάσεις.

 4) Ερώτηση: Ο βαθμός σε ειδικό μάθημα μπορεί να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τη βαθμολογία στις σχολές που δεν απαιτούν ειδικό μάθημα ;

 Απάντηση: Όχι, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Ο βαθμός σε ειδικό μάθημα μπορεί να επηρεάσει μόνο τη βαθμολογία για σχολές που απαιτούν το ειδικό μάθημα.

 5) Ερώτηση : Θα μπορεί κάποιος μαθητής να δηλώσει σχολές από 2 επιστημονικά πεδία ;

 Απάντηση : Όχι , μόνο από ένα επιστημονικό πεδίο. (Υπάρχουν βέβαια και κοινές σχολές στα επιστημονικά πεδία)

 6) Ερώτηση: Θα ισχύσει η ελάχιστη βάση  εισαγωγής ;

 Απάντηση : Ναι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω πληροφορίες θα ανανεώνονται κάθε φορά που θα ανακοινώνεται κάτι καινούργιο από το υπουργείο παιδείας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Καλέστε μας
Επιστροφή στην κορυφή