Οι μετεγγραφές των φοιτητών γίνονται με προϋποθέσεις μόνο σε αντίστοιχα τμήματα με αυτό που εισήχθη ο φοιτητής. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο τμημα δεν μπορεί να υπάρξει μετεγγραφή. Πρέπει, λοιπόν, να μελετήσετε τον πίνακα με τα αντίστοιχα τμήματα πριν κάνετε το Μηχανογραφικό σας.

 


 

Α) Μετεγγραφές με μοριοδότηση και ποσοτικό περιορισμό

Οικονομικά κριτήρια

Κατά κεφαλήν εισόδημα μέχρι 3.000€ ετησίως

6

Κατά κεφαλήν εισόδημα από 3.000€ μέχρι 6.000€ ετησίως

4

Κατά κεφαλήν εισόδημα από 6.000€ μέχρι 9.000€ ετησίως

3

 

Κοινωνικά κριτήρια

Ορφανός και από τους 2 γονείς

3

Μέλος πολύτεκνης οικογένειας

2

Μέλος τρίτεκνης οικογένειας

1

Έχει συγγενή πρώτου βαθμού με αναπηρία >67%

1

Ορφανός από τον ένα γονέα ή τέκνο άγαμης μητέρας

1

 

Από τα οικονομικά κριτήρια θα πάρουμε ή 6 ή 4 ή 3 ή 0 μόρια.

Από τα κοινωνικά κριτήρια θα πάρουμε τα μόρια που αντιστοιχούν στην περίπτωσή μας.

Θα προσθέσουμε τα μόρια των δύο περιπτώσεων και αυτά είναι τα μόρια για την μετεγγραφή μας.

Το 15% του αριθμού των εισακτέων είναι οι θέσεις που δίνονται για μετεγγραφή με μοριοδότηση.

 

Συνήθως 6 μόρια αρκούν για τη μετεγγραφή.


 

Β) Μετεγγραφές αδελφών φοιτητών

Περίπτωση Α

Ο φοιτητής έχει αδελφό που φοιτά σε πόλη διαφορετική από τον τόπο κατοικίας των γονέων. Αν το κατακεφαλήν εισόδημα είναι μέχρι 12.500€, τότε παίρνει μετεγγραφή χωρίς κανένα ποσοτικό περιορισμό.

  1. Ο φοιτητής πηγαίνει στην πόλη που φοιτά ο αδελφός του.
  2. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα στο νομό που φοιτά ο αδελφός του πηγαίνει στο νομό που μένουν οι γονείς του.
  3. Αν δεν υπάρχει ούτε εκεί αντίστοιχο τμήμα παίρνουν και τα δύο αδέλφια μετεγγραφή για άλλο νομό, όπου υπάρχουν τα αντίστοιχα τμήματα, εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

 

Περίπτωση Β

Ο φοιτητής έχει αδελφό που φοιτά σε πόλη διαφορετική από τον τόπο κατοικίας των γονέων ή ακόμη και στην ίδια πόλη. Αν το κατακεφαλήν εισόδημα είναι μέχρι 5.000€, τότε παίρνουν μετεγγραφή και οι δύο χωρίς κανένα ποσοτικό περιορισμό, αλλά με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας.

  1. Στον νομό που μένουν οι γονείς τους.
  2. Σε άλλο νομό εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
  3. Σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη

Μπορούν να επιλέξουν και την περίπτωση Α.

 


 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΔιαβΑστε με προσοχΗ τΗΝ εγκυκλΙο ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ. ΥπΑρχουν πολλΕς λεπτομΕρειες που μπορεΙ να μη σας επιτρΕψουν να πΑρετε τελικΑ μετεγγραφΗ.

   


 

Επιστροφή στην κορυφή