Οι εκτιµήσεις για τις βάσεις 2019 ανά επιστηµονικό πεδίο.

Οι βαθµολογικές επιδόσεις των υποψηφίων στις πανελλήνιες 2019 θα επιφέρουν πτώση στο 2ο και το 3ο πεδίο και σταθερότητα στο 1ο και στο 4ο. Ανοδικά θα κινηθούν οι Στρατιωτικές, Πυροσβεστικές, Λιµενικού και Παιδαγωγικές σχολές.

Αναλυτικά, η εικόνα έχει ως εξής:

  • 1ο επιστηµονικό πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών: Το επίπεδο των θεµάτων ήταν περίπου ίδιο µε πέρυσι, συνεπώς οι επιδόσεις των υποψηφίων δεν αναµένεται να έχουν σηµαντικές διακυµάνσεις. Και στα τρία µαθήµατα (Λατινικά, Ιστορία και Αρχαία) τα θέµατα ήταν βατά και οι υποψήφιοι δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες, όπως έγινε σε άλλα µαθήµατα. Οι καθηγητές εκτιµούν ότι κατά πάσα πιθανότητα η πορεία των βάσεων δεν θα είναι πτωτική και ότι θα υπάρξουν µικρές αυξοµειώσεις, ανάλογα µε το τµήµα.
  • 2ο επιστηµονικό πεδίο Θετικών Σπουδών: Σε σχολές όπως οι Πολυτεχνικές, Φυσικής, Μαθηµατικών, Χηµείας κ.ά. η πορεία των βάσεων θα είναι πτωτική, δεδοµένου ότι οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι χαµηλές, κυρίως σε Φυσική και Χηµεία. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι επιστηµονικές ενώσεις διαµαρτυρήθηκαν έντονα για τη δυσκολία των θεµάτων, επισηµαίνοντας µάλιστα ότι ήταν τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών και ότι ο χρόνος δεν επαρκούσε προκειµένου οι µαθητές να λύσουν τις ασκήσεις. Τα Μαθηµατικά ήταν επίσης απαιτητικά, αλλά όχι αξεπέραστης δυσκολίας, άρα οι διακυµάνσεις στις βαθµολογίες των μαθηματικών δεν θα είναι έντονες συγκριτικά µε πέρυσι. Αλλωστε στο συγκεκριµένο µάθηµα ποτέ οι υποψήφιοι, μαζικά, δεν έχουν καταφέρει να πιάσουν υψηλές επιδόσεις. Μεγαλύτερη πτώση διαφαίνεται πιθανή στις σχολές του 17 και κάτω (σύμφωνα με τις περσινές βάσεις) όπου αρκετές σχολές αναμένονται να πέσουν έως και 800 μόρια.
  • 3ο επιστηµονικό πεδίο Επιστηµών Υγείας και Ζωής: Θα υπάρχει πτώση των βάσεων και στις Ιατρικές Σχολές, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής της Αθήνας, που πιθανότατα  να κατέβει από τα 19.000 µόρια, ενδεχομένως και 250 μόρια κάτω σε σχέση με τις περσινές. Μεγαλύτερη πτώση διαφαίνεται πιθανή στις σχολές του 16 και κάτω (σύμφωνα με τις περσινές βάσεις). 
  • 4ο επιστηµονικό πεδίο Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής: Σε αυτό το πεδίο φαίνεται ότι θα υπάρχει σταθερότητα των βάσεων. Πλην όµως, σε σχολές όπως οι Στρατιωτικές, Πυροσβεστικές, Λιµενικού και Παιδαγωγικές όπου ενδέχεται να έχουμε και άνοδο.

Σε κάθε περίπτωση ασφαλέστερη εκτίμηση για τις βάσεις θα υπάρξει όταν οι μαθητές υποβάλλουν τα μηχανογραφικά τους ώστε να γνωρίζουμε τις προτιμήσεις τους.

Ιδιαιτέρως σημαντικό είναι οι φετινοί υποψήφιοι να προσέξουν πολύ στη σύνταξη του μηχανογραφικού τους με γνώμονα μόνο τις επιθυμίες τους και ΟΧΙ κοιτώντας τις περσινές βάσεις, διότι υπάρχουν 3 νέα δεδομένα για φέτος που θα αλλάξουν άρδην το τοπίο των βάσεων. Αυτά είναι 1) Όλα τα ΤΕΙ ονομάστηκαν Πανεπιστήμια 2) Αυξήθηκε κατά πολύ ο αριθμός των εισακτέων 3) Στο 2ο και στο 3ο πεδίο η Φυσική και η Χημεία θα γκρεμίσουν τις βάσεις πολλών σχολών.

Συνεπώς, παιδιά συντάξτε το μηχανογραφικό σας με τεράστια προσοχή και ζητήστε βοήθεια. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΤΙΣ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ. Κοιτάξτε στη καρδιά σας τι επιθυμείτε, συζητήστε και ζητήστε βοήθεια και τη γνώμη από όποιον εμπιστεύεστε, αλλά τελικά την επιλογή να την κάνετε εσείς.

Καλά Αποτελέσματα!!!

Επιστροφή στην κορυφή