ΘΕΡΙΝΑ 2019

Α' Λυκείου
(Γ' Γυμνασίου προς Α' Λυκείου)

Διάρκεια σπουδών: 4 εβδομάδες

& 1 εβδομάδα Διαγωνίσματα

Β' Λυκείου
(Α' Λυκείου προς Β')

Διάρκεια σπουδών: 4 εβδομάδες

& 1 εβδομάδα Διαγωνίσματα

Γ' Λυκείου
(Β' Λυκείου προς Γ')

Διάρκεια σπουδών: 5 εβδομάδες

& 1 εβδομάδα Διαγωνίσματα