ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 , 2021 ΚΑΙ 2022   (Μαθητές Γ΄,Β΄, Α΄ Λυκείου)

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ         

(Δημοσίευση στις 13/2/2020)

 

Α)  Για Μαθητές Γ΄ Λυκείου τη σχολική χρονιά 2019-2020 (Που θα δώσουν δηλαδή πανελλαδικές το 2020)

 

 1)Ερώτηση : Θα μετρήσει ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου ;

    Απάντηση: Όχι. Θα μετρήσει μόνο η βαθμολογία στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις. 

 2)Ερώτηση : Θα υπάρχουν διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας στα 4 μαθήματα ;

 Απάντηση: Όχι, τα μαθήματα θα έχουν την ίδια βαρύτητα. Συνεπώς για να βγει η βαθμολογία απλά θα αθροίζουμε τους 4 βαθμούς των πανελλαδικών και θα το διαιρούμε με το 4.(Προσοχή βέβαια υπάρχουν και σχολές που απαιτούν ειδικό μάθημα)

 3)Ερώτηση : Θα υπάρχουν τελικά σχολές ελεύθερης πρόσβασης ;

 Απάντηση : Όχι, για την ένταξη σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή θα πρέπει ο μαθητής να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις.

 4)Ερώτηση: Στην περίπτωση που έχω και ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία πως υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία ;

 Απάντηση : Καταρχάς σε κάθε ειδικό μάθημα πρέπει να γράψει ο μαθητής τουλάχιστον τη βάση αλλιώς χάνει αυτόματα τη δυνατότητα ένταξης σε αυτές. Αν λοιπόν γράψει από τη βάση και πάνω τότε ο βαθμός στο ειδικό μάθημα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας και ό,τι προκύψει αθροίζεται στη  συνολική βαθμολογία των υπόλοιπων 4 μαθημάτων του επιστημονικού πεδίο. Προστίθεται δηλαδή στον μέσο όρο των τεσσάρων μαθημάτων του επιστημονικού του πεδίου.

 5)Ερώτηση: Ο βαθμός σε ειδικό μάθημα μπορεί να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τη βαθμολογία στις σχολές που δεν απαιτούν ειδικό μάθημα ;

 Απάντηση: Όχι, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Ο βαθμός σε ειδικό μάθημα μπορεί να επηρεάσει μόνο τη βαθμολογία για σχολές που απαιτούν ειδικό μάθημα.

 6)Ερώτηση : Θα μπορεί κάποιος μαθητής να δηλώσει σχολές από 2 επιστημονικά πεδία ;

 Απάντηση : Όχι , μόνο από ένα επιστημονικό πεδίο. (Υπάρχουν βέβαια και κοινές σχολές στα επιστημονικά πεδία)

 7)Ερώτηση: Θα ισχύσει τελικά η βάση του 10 για την ένταξη σε πανεπιστημιακή σχολή ;

 Απάντηση : Όχι

 

Β)  Για Μαθητές Β΄ Λυκείου τη σχολική χρονιά 2019-2020 (Που θα δώσουν δηλαδή πανελλαδικές το 2021)

 

1)Ερώτηση : Θα μετρήσει ο βαθμός του απολυτηρίου της Β΄ Λυκείου ;

 Απάντηση: Όχι.

 2)Ερώτηση : Θα υπάρχουν διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας στα 4 μαθήματα ;

 Απάντηση: Ναι.

 3)Ερώτηση : Θα υπάρχουν τελικά σχολές ελεύθερης πρόσβασης ;

 Απάντηση : Όχι, για την ένταξη σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή θα πρέπει ο μαθητής να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις.

 4)Ερώτηση: Στην περίπτωση που έχω και ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία πως υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία ;

 Απάντηση : Καταρχάς σε κάθε ειδικό μάθημα πρέπει να γράψει ο μαθητής τουλάχιστον τη βάση αλλιώς χάνει αυτόματα τη δυνατότητα ένταξης σε αυτές. Αν λοιπόν γράψει από τη βάση και πάνω τότε ο βαθμός στο ειδικό μάθημα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας και ό,τι προκύψει αθροίζεται στη  συνολική βαθμολογία των υπόλοιπων 4 μαθημάτων του επιστημονικού πεδίο. 

 5)Ερώτηση: Ο βαθμός σε ειδικό μάθημα μπορεί να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τη βαθμολογία στις σχολές που δεν απαιτούν ειδικό μάθημα ;

 Απάντηση: Όχι, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Ο βαθμός σε ειδικό μάθημα μπορεί να επηρεάσει μόνο τη βαθμολογία για σχολές που απαιτούν ειδικό μάθημα.

 6)Ερώτηση : Θα μπορεί κάποιος μαθητής να δηλώσει σχολές από 2 επιστημονικά πεδία ;

 Απάντηση : Όχι , μόνο από ένα επιστημονικό πεδίο. (Υπάρχουν βέβαια και κοινές σχολές στα επιστημονικά πεδία)

 7)Ερώτηση : Θα μετρήσει ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021 ;

 Απάντηση: Όχι.

 8)Ερώτηση: Θα ισχύσει τελικά η βάση του 10 για την ένταξη σε πανεπιστημιακή σχολή το 2021 ;

 Απάντηση : Όχι.

 

Γ) Για Μαθητές Α΄ Λυκείου τη σχολική χρονιά 2019-2020 (Που θα δώσουν δηλαδή πανελλαδικές το 2022)

1)Ερώτηση : Θα μετρήσει ο βαθμός του απολυτηρίου της Β΄ Λυκείου ;

 Απάντηση: Όχι.

 2)Ερώτηση : Θα υπάρξει τράπεζα θεμάτων ;

 Απάντηση: Ναι

 3)Ερώτηση : Θα υπάρχουν διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας στα 4 μαθήματα ;

 Απάντηση: Ναι.

 4)Ερώτηση : Θα υπάρχουν τελικά σχολές ελεύθερης πρόσβασης ;

 Απάντηση : Όχι, για την ένταξη σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή θα πρέπει ο μαθητής να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις.

 5)Ερώτηση: Στην περίπτωση που έχω και ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία πως υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία ;

 Απάντηση : Καταρχάς σε κάθε ειδικό μάθημα πρέπει να γράψει ο μαθητής τουλάχιστον τη βάση αλλιώς χάνει αυτόματα τη δυνατότητα ένταξης σε αυτές. Αν λοιπόν γράψει από τη βάση και πάνω τότε ο βαθμός στο ειδικό μάθημα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας και ό,τι προκύψει αθροίζεται στη  συνολική βαθμολογία των υπόλοιπων 4 μαθημάτων του επιστημονικού πεδίο. 

 6)Ερώτηση: Ο βαθμός σε ειδικό μάθημα μπορεί να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τη βαθμολογία στις σχολές που δεν απαιτούν ειδικό μάθημα ;

 Απάντηση: Όχι, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Ο βαθμός σε ειδικό μάθημα μπορεί να επηρεάσει μόνο τη βαθμολογία για σχολές που απαιτούν ειδικό μάθημα.

 7)Ερώτηση : Θα μπορεί κάποιος μαθητής να δηλώσει σχολές από 2 επιστημονικά πεδία ;

 Απάντηση : Όχι , μόνο από ένα επιστημονικό πεδίο. (Υπάρχουν βέβαια και κοινές σχολές στα επιστημονικά πεδία)

 8)Ερώτηση : Θα μετρήσει ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022 ;

  Απάντηση: Όχι.

 9)Ερώτηση: Θα ισχύσει τελικά η βάση του 10 για την ένταξη σε πανεπιστημιακή σχολή ;

 Απάντηση : Όχι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω πληροφορίες θα ανανεώνονται κάθε φορά που θα ανακοινώνεται κάτι καινούργιο από το υπουργείο παιδείας

 

Επικοινωνήστε μαζί μας
Καλέστε μας
Επιστροφή στην κορυφή