ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ (ΕΩΣ ΚΑΙ 2019) - Σε ερωτήσεις – απαντήσεις

Λόγω του COVID-19, δεχόμαστε συνεχώς ερωτήσεις, σχετικά με το τι ισχύει με τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, στην περίπτωση που κάποιο παιδί νοσήσει. Σας παραθέτουμε, σε ερωτήσεις-απαντήσεις ό,τι ίσχυε έως και τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019, διότι δεν έχει ανακοινωθεί κάτι καινούργιο ακόμα.

Ερώτηση 1: Ποιοι μαθητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου;

Απάντηση:  Στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής, όσοι δε διαγωνίστηκαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα κατά την τακτική εξεταστική περίοδο (Πανελλαδικές Ιουνίου), λόγω:

α) σοβαρού προβλήματος υγείας.

β) ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς α’ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β’ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή.

Να σημειωθεί ότι η περίπτωση β αφορά θάνατο που επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των εξετάσεων.

Ερώτηση 2: Σε πόσα μαθήματα εξετάζονται οι μαθητές στις επαναληπτικές εξετάσεις;

Απάντηση:  Ανεξάρτητα από το πόσα μαθήματα ‘’έχασαν’’ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου, οι μαθητές , στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, εξετάζονται υποχρεωτικά σε όλα τα μαθήματα από την αρχή. Εξετάζονται δηλαδή, στο σύνολο των μαθημάτων για τα οποία είχαν δηλώσει συμμετοχή τον Μάρτιο, ακόμη κι αν έχουν απουσιάσει αιτιολογημένα σε ένα μόνο μάθημα . Συνεπώς, η όποια εξέταση πραγματοποιήθηκε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου, θεωρείται ως μη γενόμενη.  Συμπερασματικά,  η υποβολή δήλωσης συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, ισοδυναμεί με ακύρωση της συμμετοχής (και των βαθμών), του υποψηφίου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου.

Ερώτηση 3: Τι ποσοστό των θέσεων διεκδικούν οι υποψήφιοι, στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου;

Απάντηση:  Διεκδικούν το 0,5% των θέσεων, επιπλέον του αριθμού εισακτέων ανά Τμήμα. Βέβαια, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, πρέπει σε κάθε περίπτωση, να προκύπτει τουλάχιστον μία (1) θέση ανά Τμήμα.

Ερώτηση 4: Πρακτικά τι σημαίνει το 0,5% των θέσεων;

Απάντηση:  Σημαίνει πως διεκδικούν, μία μόνο θέση, ανά σχολή. Επίσης,  προϋπόθεση για την εισαγωγή σε κάποια σχολή ή τμήμα, είναι να λάβουν οι εξεταζόμενοι στις επαναληπτικές εξετάσεις, βαθμολογία, τουλάχιστον ίση, με αυτή του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Ερώτηση 5: Οι υποψήφιοι στις Επαναληπτικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, διεκδικούν θέση σε όλα τα τμήματα και τις σχολές του μηχανογραφικού;

Απάντηση:  Όχι, οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές ή σε Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ή στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού.

Ερώτηση 6: Που διεξάγονται οι επαναληπτικές εξετάσεις;

ΑπάντησηΓια τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών, ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα, λύκεια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Ερώτηση 7: Τα θέματα των επαναληπτικών εξετάσεων, είναι πιο δύσκολα ή πιο εύκολα από τις εξετάσεις του Ιουνίου;

Απάντηση:  Πιο δύσκολα.

Ερώτηση 8: Πότε καταθέτουν το μηχανογραφικό , τα παιδιά που εξετάζονται στις επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου;

Απάντηση:  Σε ό,τι αφορά στο μηχανογραφικό, οι υποψήφιοι των επαναληπτικών καταθέτουν μηχανογραφικό μαζί με τους υποψηφίους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) που εξετάζονται τον Ιούνιο.

Ερώτηση 9: Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

Απάντηση:  Τα δικαιολογητικά που, κατά περίπτωση, απαιτούνται είναι τα εξής:

α) αποδεικτικά ασθενείας από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή Δημόσιου Κέντρου Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου.

β) αποδεικτικά ασθενείας από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχική πράξη θανάτου συγγενούς α ́ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β ́ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή.

  • Να σημειωθεί ότι απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες γιατρούς ή υπεύθυνες δηλώσεις γονέων, κηδεμόνων ή ενηλίκων υποψηφίων δεν γίνονται δεκτές.

Παρατηρήσεις-σχόλια:

1) Αν νοσήσει κάποιος υποψήφιος από Covid-19, έως 14 μέρες πριν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, το πιθανότερο σενάριο, είναι να τον υποχρεώσουν να εξεταστεί, στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Στον ίδιο τρόπο εξέτασης, θα υποχρεώσουν και τις επαφές - συμμαθητές του, του σχολείου και του φροντιστηρίου.

2) Μείνετε ασφαλείς, μείνετε υγιείς, ώστε να εξεταστείτε τον Ιούνιο και όχι τον Σεπτέμβριο, ακόμα κι αν αλλάξουν για φέτος (που δεν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση), κατ' εξαίρεση, τους όρους των επαναληπτικών εξετάσεων ή ακόμα και το ποσοστό εισαγωγής μέσω αυτών.

Δείτε το ΦΕΚ του 2019, του Υπουργείου: εδώ

Επιστροφή στην κορυφή