ΘΕΡΙΝΑ

ΘΕΡΙΝΑ

Προγράμματα μαθημάτων για τη Θερινή Περίοδο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόγραμμα μαθημάτων για την Α' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρoγράμματα μαθημάτων για την Β' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Προγράμματα μαθημάτων για την Γ' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Προγράμματα μαθημάτων για τους Απόφοιτους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

1ο Επιστημονικό Πεδίο

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΚΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ

Π

ΕΜ

2017

17-16

2016

127

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1

19483

157

19326

129

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1

19995

121

19874

614

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ Νικολάου Κρήτης

ΑΣΤΕ

1&4

Ε

13605

1227

12378

613

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου

ΑΣΤΕ

1&4

Ε

13388

923

12465

872

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά

Αστ. Σχολές

1&2&4

Π

16134

-516

16650

872

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι

Αστ. Σχολές

1&2&4

Π

15553

-284

15837

872

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι

Αστ. Σχολές

1&2&4

Π

16063

-502

16565

869

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά

Αστ. Σχολές

1&2&4

Π

18113

217

17896

869

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι

Αστ. Σχολές

1&2&4

Π

17926

247

17679

869

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι

Αστ. Σχολές

1&2&4

Π

18042

237

17805

342

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν.

1

11652

300

11352

870

Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά

Αστ. Σχολές

1&2&4

Π

16301

-87

16388

870

Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι

Αστ. Σχολές

1&2&4

Π

15398

-87

15439

870

Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι

Αστ. Σχολές

1&2&4

Π

16238

47

16191

176

Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ.

1&4

15401

477

14924

599

Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αθήνα)

ΤΕΙ Αθήνας

1

12698

295

12403

601

Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)

ΤΕΙ Θεσ/νίκης

1

12092

260

11832

131

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1

12289

-1042

13331

133

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1

6596

-5104

11700

135

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1

9818

-1741

11559

137

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1

11791

-824

12615

186

Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή)

ΔΠΘ

1

12374

244

12130

124

Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Πάντειο

1&4

14502

2168

12334

147

Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1

Ε

16831

262

16569

368

Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο)

Παν. Πάτρας

1&4

11489

423

11066

355

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά

1&4

Ε

18255

268

17987

179

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)

Πάντειο

1&4

Ε

17878

291

17587

154

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1&2&3&4

14195

875

13320

174

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ.

1&2&3&4

16566

226

16340

106

Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή)

ΔΠΘ

1

13532

-61

13593

148

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1

Ε

17391

42

17349

153

Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα)

Πάντειο

1

Ε

16902

332

16570

136

Επιστ. Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

1&2&3&4

11815

1419

10396

401

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1&2&3&4

17793

0

17793

403

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1&2&3&4

17166

68

17098

404

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

ΔΠΘ

1&2&3&4

15096

63

15033

402

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

ΑΠΘ

1&2&3&4

15505

94

15411

405

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας

1&2&3&4

15882

48

15834

160

Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ

1&2&3&4

10289

1622

8667

134

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1&2&3&4

13116

965

12151

162

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου

1&2&3&4

10060

1692

8368

146

Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1&2&3&4

13509

176

13333

362

Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)

Παν. Πελ/νήσου

1&2&3&4

11838

500

11338

169

Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

1&2&3&4

12124

372

11752

168

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1&2&3&4

14448

839

13609

101

Θεολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1

11472

-43

11515

103

Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1

11462

187

11275

780

Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών

ΑΠΘ

1

11290

328

10962

384

Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα)

ΑΣΚΤ

1

13508

91

13417

183

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1

5681

-3154

8835

145

Ιστορίας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν.

1

12648

267

12381

104

Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου

1

13190

256

12934

177

Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας

1

14332

80

14252

110

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1

16167

167

16000

112

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1

15974

123

15851

114

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων

1

14038

187

13851

116

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης

1

13500

-1

13501

108

Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή)

ΔΠΘ

1

12855

68

12787

173

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1&2&3&4

14072

90

13982

182

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1

9241

4041

5200

139

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1

4006

-1646

5652

163

Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1&2&3&4

14660

-230

14890

165

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα)

Πάντειο

1

15073

268

14805

167

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου

1

12121

439

11682

343

Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) - Κοινωνικής Διοίκησης

ΔΠΘ

1

13476

471

13005

373

Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) - Πολιτικής Επιστήμης

ΔΠΘ

1

13769

661

13108

661

Κοινωνικής Εργασίας (Αθήνα)

ΤΕΙ Αθήνας

1

15307

764

14543

643

Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)

ΤΕΙ Κρήτης

1

13340

796

12544

641

Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)

ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

1

14354

105

Κοινωνικής Θεολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1

11506

375

11131

187

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)

Παν. Πελ/νήσου

1&2&3&4

13451

244

13207

159

Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)

Πάντειο

1

14693

155

14538

126

Κοινωνιολογίας (Αθήνα)

Πάντειο

1

15683

275

15408

348

Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου

1

12376

366

12010

149

Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο)

Πολ. Κρήτης

1

13280

538

12742

696

Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

ΤΕΙ Ηπείρου

1&2&3&4

10872

137

10735

181

Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου

1

11865

432

11433

409

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ.

1&2&3&4

15126

-624

15750

408

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1&2&3&4

11881

-1471

13352

406

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1&2&3&4

12575

-1033

13608

407

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν.

1&2&3&4

10524

-1081

11605

117

Νομικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1

18199

-30

18229

119

Νομικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1

17953

15

17938

121

Νομικής (Κομοτηνή)

ΔΠΘ

1

17515

106

17409

385

Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν.

1

15771

-353

16124

128

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1&2&3&4

14915

245

14670

142

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ

1&2&3&4

11613

1286

10327

164

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας

1&2&3&4

13089

1123

11966

140

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1&2&3&4

14148

553

13595

130

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων

1&2&3&4

12468

1043

11425

141

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

1&2&3&4

13356

922

12434

132

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης

1&2&3&4

12060

1075

10985

143

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου

1&2&3&4

10992

1105

9887

334

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ.

1&2&3&4

11444

1216

10228

178

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας

1&2&3&4

14557

1354

13203

156

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων

1&2&3&4

10833

1502

9331

341

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ.

1&2&3&4

10351

1569

8782

166

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας

1&2&3&4

11414

1420

9994

158

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης

1&2&3&4

10659

1480

9179

107

Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1

10964

238

10726

351

Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης

1

13144

627

12517

123

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1

16497

140

16357

411

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)

Παν. Πελ/νήσου

1

14397

358

14039

125

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα)

Πάντειο

1

15862

283

15579

357

Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1

16343

128

16215

354

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου

1&4

11397

337

11060

417

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Βελλάς Ιωαννίνων

ΑΕΑ Ιωαννίνων

1

10320

-388

10708

418

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Ηρακλείου Κρήτης

ΑΕΑ Κρήτης

1

9685

-939

10624

413

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας

ΑΕΑ Αθήνας

1

10255

-54

10309

415

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Βελλάς Ιωαννίνων

ΑΕΑ Ιωαννίνων

1

9384

-561

9945

416

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης

ΑΕΑ Κρήτης

1

8674

-1126

9800

414

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Θεσ/νίκης

ΑΕΑ Θεσ/νίκης

1

10203

155

10048

690

Προσχολικής Αγωγής (Αθήνα)

ΤΕΙ Αθήνας

1&2&3&4

11861

1712

10149

694

Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη)

ΤΕΙ Θεσ/νίκης

1&2&3&4

10867

1509

9358

692

Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα)

ΤΕΙ Ηπείρου

1&2&3&4

10140

1736

8404

192

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών

ΕΚΠΑ

1

14728

507

14221

866

Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές

1

Π

866

Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές

1

Π

18196

866

Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές

1

Π

18785

-361

19146

877

Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά (για πολίτες)

Σ.Π.Α.

1&2&4

Π

18040

111

17929

871

Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες)

Σ.Π.Α.

1&2&4

Π

13472

-1380

14852

871

Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. Κατ   Α (για πυροσβέστες)

Σ.Π.Α.

1&2&4

Π

877

Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες)

Σ.Π.Α.

1&2&4

Π

13788

1742

12046

877

Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες)

Σ.Π.Α.

1&2&4

Π

16110

-155

16265

877

Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες)

Σ.Π.Α.

1&2&4

Π

1227

876

Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες)

Σ.Π.Α.

1&2&4

Π

16838

149

16689

876

Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες)

Σ.Π.Α.

1&2&4

Π

5788

876

Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες)

Σ.Π.Α.

1&2&4

Π

13914

4400

9514

876

Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες)

Σ.Π.Α.

1&2&4

Π

10480

7774

2706

748

Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) -Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΤΕ

ΤΕΙ Ιονίων

1&2

5575

-2892

8467

367

Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν.

1&2&3&4

12297

241

12056

188

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1

13543

256

13287

189

Φιλολογίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου

1

13569

-97

13666

109

Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1

16448

76

16372

111

Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1

16386

6

16380

113

Φιλολογίας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων

1

14838

-57

14895

175

Φιλολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

1

15272

75

15197

115

Φιλολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης

1

14060

-106

14166

120

Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1

15422

42

15380

118

Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1

15863

192

15671

102

Φιλοσοφίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

1

13152

60

13092

122

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων

1

14368

309

14059

138

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης

1

12856

244

12612

518

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών (Αθήνα)

ΤΕΙ Αθήνας

1&2&4

13148

736

12412

741

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)

ΤΕΙ Ιονίων

1&4

11034

5130

5904

730

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ (Καστοριά)

ΤΕΙ Δυτ. Μακ.

1&4

11208

5152

6056

171

Ψυχολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ

1

17826

101

17725

170

Ψυχολογίας (Αθήνα) - Πάντειο

Πάντειο

1

17487

106

17381

172

Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1

17549

32

17517

151

Ψυχολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης

1

17274

153

17121

875

Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές

1

Π

11713

875

Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές

1

Π

18895

875

Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Γεν.σειρά

Στρατ. Σχολές

1

Π

19063

20

19043

 
Επικοινωνήστε μαζί μας
Καλέστε μας
Επιστροφή στην κορυφή