ΘΕΡΙΝΑ

ΘΕΡΙΝΑ

Προγράμματα μαθημάτων για τη Θερινή Περίοδο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόγραμμα μαθημάτων για την Α' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρoγράμματα μαθημάτων για την Β' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Προγράμματα μαθημάτων για την Γ' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Προγράμματα μαθημάτων για τους Απόφοιτους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

1ο Επιστημονικό Πεδίο

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΜ ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΒΑΣΗ
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΑΓΓ 0.9 10.79 17635
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΑΓΓ 1.1 13.19 16805
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   0.8 8.36 11375
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   1 10.45 12640
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10.45 10650
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0.8 8.83 11472
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0.8 8.83 11256
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 17760
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 17240
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 16060
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36  
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 17160
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 17720
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 18350
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 17860
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 18300
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36  
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 17730
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 1   0.9 10.22 10070
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1   0.8 9.08 9260
0870 Αστυφυλάκων Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 14830
0870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 12460
0870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 14520
0176 Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4   1.2 12.54 12430
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 1   0.85 9.65 9725
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΑΛ 0.8 9.66 11430
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΑΛ 0.8 9.66 11985
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΕΡ 0.8 9.52 11035
0137 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΕΡ 0.8 9.52 11200
0186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   0.8 9.08 9020
1423 Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1   0.8 9.08 9940
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4   1.2 12.54 13150
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΛΩ 0.9 10.71 15950
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 1.2 13.24 18275
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 ΓΛΩ 1.2 13.24 16960
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 ΓΛΩ 1 11.04 16560
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0.8 8.36 14675
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1   1.2 13.62 14075
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   0.8 9.08 9144
0148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΛΩ 1 11.9 15950
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 0.86 9.49 10420
0153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 1 ΓΛΩ 1 11.9 14480
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0.8 8.19 16816
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10.24 16289
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0.8 8.19 12479
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0.8 8.19 13479
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10.24 14511
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0.8 8.36 13625
0136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   0.8 8.36 12420
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   1.15 12.02 13868
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   0.8 8.36 10325
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0.8 8.36 9850
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   0.8 9.08 10780
0362 Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1   0.8 9.08 9125
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1   0.89 10.1 10070
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0.8 8.36 12400
0101 Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   0.8 9.08 9290
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   0.8 9.08 9100
0780 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ 1   0.8 9.08 9775
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 1   0.85 9.65 10570
0183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΙΣΠ 0.8 9.81 11510
0145 Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1   0.8 9.08 8420
0104 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1   0.85 9.65 9450
0177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1   0.8 9.08 10150
0110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   1 11.35 12422
0112 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   1.2 13.62 13625
0114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1   0.9 10.22 10276
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) $ Παν. Πάτρας 1   0.8 9.08 8820
0116 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   0.8 9.08 9125
0108 Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   0.8 9.08 8620
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1 10.45 11372
0182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΙΤΑ 0.8 9.64 11310
0139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΙΤΑ 0.8 9.64 11460
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   1 10.45 13350
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 1   0.8 9.08 12460
0167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1   0.8 9.08 8650
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1   0.8 9.08 15440
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1   1.1 12.49 12900
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   1.1 12.49 14100
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   0.8 9.08 8930
0107 Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   0.8 9.08 9055
0187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1   0.95 10.78 10370
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4   0.8 9.08 12060
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&4   0.8 9.08 9975
1006 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1   1 11.35 13710
0126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πάντειο 1   0.9 10.22 14320
0348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1   0.8 9.08 8940
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   0.8 9.08 10110
0181 Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1   0.8 9.08 9105
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ     14860
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Α+Ε 0.9 10.59 11360
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ     12150
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 Α+Ε 0.9 10.59 11215
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ     13350
0117 Νομικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   1.2 13.62 17950
0119 Νομικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   1.2 13.62 17150
0121 Νομικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   1.2 13.62 16500
0866 Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 1 Π 1.2 13.62 17940
0866 Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 1 Π 1.2 13.62  
0866 Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 1 Π 1.2 13.62 17570
0385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 0.8 9.87 16880
1007 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   0.8 9.08 12175
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1.2 12.54 15750
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   0.8 8.36 12325
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0.8 8.36 14325
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0.8 8.36 15450
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10.45 13800
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10.45 12675
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0.8 8.36 11125
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   0.8 8.36 12270
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   1 10.45 14375
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10.45 11645
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   1 10.45 10450
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0.8 8.36 12050
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10.45 11360
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   0.8 8.36 9275
0373 Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   0.8 9.08 9685
0351 Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   0.8 9.08 9075
0123 Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   1.2 13.62 14520
0411 Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1   1.05 11.92 11480
0125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 1   1 11.35 12620
0357 Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   0.8 9.08 13780
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1&4   0.8 8.36 8650
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&4   0.8 8.36 9430
0413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας ΑΕΑ Αθήνας 1   0.8 9.08 15425
0416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης ΑΕΑ Κρήτης 1   0.8 9.08 10335
0192 Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ 1   0.9 10.22 11095
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0.9 9.41 15520
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Ειδ. Κατ. Α και Β) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0.9 9.41 15300
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0.9 9.41 17330
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής (Ειδ. Κατ. Α και Β) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0.9 9.41 17230
0876 Σχολή Πυροσβεστών (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 16600
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 16400
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 16560
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 11120
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   0.8 8.36 9725
0188 Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   1 11.35 11240
0189 Φιλολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1   0.9 10.22 10210
0109 Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   1.2 13.62 13526
0111 Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   1.2 13.62 13620
0113 Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1   0.9 10.22 10096
0175 Φιλολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1   1 11.35 11230
0115 Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   0.8 9.08 9118
0122 Φιλοσοφίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1   0.85 9.65 9619
0120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   1.2 13.62 13420
1010 Φιλοσοφίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   1.1 12.49 12445
0102 Φιλοσοφίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1   0.8 9.08 10220
0138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   0.8 9.08 9135
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   1 10.45 11745
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 1&4   0.8 8.36 8675
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0.8 8.36 10510
0171 Ψυχολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1   1 11.35 17420
0170 Ψυχολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πάντειο 1   1 11.35 17170
0172 Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   1.2 13.62 16985
1251 Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1   1 11.35 16625
0151 Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   1.2 13.62 15905
1550 Ψυχολογίας (Φλώρινα) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 1   1 11.35 15185
0875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 1 Π 1.2 13.62 18395
0875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 1 Π 1.2 13.62 17505
0875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 1 Π 1.2 13.62 18280
1550 Ψυχολογίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1   1 11.17 16776
0875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 1 Π 1.2 13.41 18911
0875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 1 Π 1.2 13.41 17198
0875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Γεν.σειρά Στρατ. Σχολές 1 Π 1.2 13.41 19039
 
Επικοινωνήστε μαζί μας
Καλέστε μας
Επιστροφή στην κορυφή