ΘΕΡΙΝΑ

ΘΕΡΙΝΑ

Προγράμματα μαθημάτων για τη Θερινή Περίοδο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόγραμμα μαθημάτων για την Α' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρoγράμματα μαθημάτων για την Β' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Προγράμματα μαθημάτων για την Γ' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Προγράμματα μαθημάτων για τους Απόφοιτους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΜ ΣΥΝ ΕΒΕ ΒΑΣΗ
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   0.8 9.5 9525
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) $ ΕΚΠΑ 2&3&4   0.8 8.36 9690
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4   1 10.45 12160
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   0.8 8.36 11375
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   1 10.45 12640
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10.45 10650
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0.8 8.83 11472
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0.8 8.83 11256
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 17760
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 17240
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 16060
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36  
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 17160
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 17720
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 18350
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 17860
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 18300
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36  
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 17730
0870 Αστυφυλάκων Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 14830
0870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 12460
0870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 14520
0176 Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4   1.2 12.54 12430
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1.2 12.54 12825
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   0.9 9.41 10775
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4   0.8 8.36 7820
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 1 11.15 11840
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   0.8 9.5 9595
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0.8 8.36 9305
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   0.8 8.36 8375
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4   1.2 12.54 13150
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) $ ΕΚΠΑ 4   1 10.45 10450
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1.2 12.54 14780
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0.8 8.36 8375
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 1.2 13.24 18275
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 ΓΛΩ 1.2 13.24 16960
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 ΓΛΩ 1 11.04 16560
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4   0.8 8.36 8430
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 4   1.2 12.54 11560
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 4   0.9 9.41 9145
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4   1 10.45 11425
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4   0.8 8.36 8190
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) $ ΕΚΠΑ 4   1.2 12.54 14400
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) $ Παν. Πελ/νήσου 4   0.8 8.36 8990
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   0.9 9.41 9088
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   0.8 8.36 8590
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   1.1 11.5 11610
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 4 ΓΛΩ 1 11.04 12850
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) $ Παν. Πάτρας 4 ΓΛΩ 0.9 9.93 11985
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   0.8 8.36 8350
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1.2 12.54 17925
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0.8 8.36 8430
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0.8 8.36 8210
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) $ Παν. Πάτρας 4   1.02 10.66 10575
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) $ Παν. Πελ/νήσου 4   0.9 9.41 9425
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0.8 8.36 14675
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 0.86 9.49 10420
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4   1.2 12.54 15617
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0.8 8.19 16816
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10.24 16289
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0.8 8.19 12479
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0.8 8.19 13479
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10.24 14511
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0.8 8.36 13625
0136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   0.8 8.36 12420
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   1.15 12.02 13868
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   0.8 8.36 10325
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0.8 8.36 9850
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 0.95 10.59 12775
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 Ε+Γ 0.8 8.92 11340
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4   1.2 12.54 16085
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4   1.2 12.54 16330
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   0.8 8.36 9172
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0.8 8.36 12400
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Στρατ. Σχολές 4 Π 1.2 12.54 17230
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Στρατ. Σχολές 4 Π 1.2 12.54  
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Στρατ. Σχολές 4 Π 1.2 12.54 17510
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1.2 12.54 18380
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1.2 12.54 13230
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1.2 12.54 17915
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Στρατ. Σχολές 4 Π 1.2 12.54 17630
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Στρατ. Σχολές 4 Π 1.2 12.54 17755
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Στρατ. Σχολές 4 Π 1.2 12.54  
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1 10.45 11372
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   1 10.45 13350
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4   0.8 9.08 12060
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&4   0.8 9.08 9975
1606 Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   1.1 11.5 11760
0347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1.2 12.54 15695
0672 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 4   1.1 11.5 12057
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   0.8 8.36 8150
0337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   1.2 12.54 14025
1604 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0.8 8.36 8295
1513 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) $ Παν. Πελ/νήσου 4   0.8 8.36 9135
1545 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0.8 8.36 7800
1430 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 4   0.8 8.36 8944
1244 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) $ Παν. Ιωαννίνων 4   0.8 8.36 8375
0314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1.2 12.54 15675
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   1 10.45 10840
0222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 2&4   0.8 8.36 8575
1624 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1 10.45 10780
0224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 2&4   1.1 11.5 11800
0230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2&4   1.2 12.54 12190
0344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4   0.8 8.36 9305
1625 Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1.2 12.54 13880
0390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   1.2 12.54 14792
1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1 10.45 11980
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0.8 8.36 8475
0238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 2&4   0.9 9.41 8840
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10.45 17605
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10.45 10880
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10.45 17415
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10.45 13700
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10.45 12110
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10.45 15220
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10.45 14300
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα (Ειδ. Κατ. Β) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10.45  
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ     14860
1664 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   0.8 8.36 8375
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Α+Ε 0.9 10.59 11360
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ     12150
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 Α+Ε 0.9 10.59 11215
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ     13350
0157 Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 ΑΓΓ 1.2 13.24 17040
0180 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Παν. Αιγαίου 4   1 10.45 9620
0144 Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα) Χαροκόπειο 4   1.1 11.5 12148
0312 Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1.2 12.54 15750
0315 Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4   1.2 12.54 14480
0612 Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 ΑΓΓ 0.8 8.83 10860
0152 Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 4   1.2 12.54 12550
0867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 4 Π 1.2 12.54 17990
0867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 4 Π 1.2 12.54 16340
0867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 4 Π 1.2 12.54 17490
0309 Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4   1.2 12.54 13428
0350 Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 4   1 10.45 12186
0317 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   1.2 12.54 13740
0311 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 4   1.2 12.54 12880
0345 Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 4   1 10.45 11850
1548 Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0.8 8.36 8290
0097 Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 4   1 10.45 10728
0319 Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4   1.2 12.54 12440
0321 Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 4   1.1 11.5 11040
1602 Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0.8 8.36 9305
0361 Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4   1 10.45 9770
0400 Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 4   0.8 8.36 8375
0313 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1.2 12.54 16975
1546 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0.8 8.36 8270
0322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   1.2 12.54 14279
0316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4   1.2 12.54 15840
1601 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0.8 8.36 8475
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1.2 12.54 15750
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   0.8 8.36 12325
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0.8 8.36 14325
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0.8 8.36 15450
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10.45 13800
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10.45 12675
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0.8 8.36 11125
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   0.8 8.36 12270
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   1 10.45 14375
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10.45 11645
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   1 10.45 10450
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0.8 8.36 12050
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10.45 11360
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   0.8 8.36 9275
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) $ Ιόνιο Παν. 2&3&4   0.8 9.5 9505
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0.8 9.5 9800
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3&4   0.8 9.5 8730
1064 Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) $ Γεωπονικό Παν. 4   0.8 8.36 6880
0333 Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   1.2 12.54 17150
0338 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&4   1.2 12.54 17090
1630 Πληροφορικής (Καβάλα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1.1 11.5 11143
1554 Πληροφορικής (Καστοριά) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0.8 8.36 9560
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4   1 10.45 10770
0339 Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1.2 12.54 16605
0412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   1.2 12.54 16220
0098 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   1 10.45 11875
0330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&4   1.2 12.54 17385
1250 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) $ Παν. Ιωαννίνων 2&4   0.8 8.36 9039
0099 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&4   0.8 8.36 12950
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0.8 9.5 11825
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1&4   0.8 8.36 8650
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&4   0.8 8.36 9430
0329 Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   1.2 12.54 13828
0218 Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4   0.8 8.36 8425
1547 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0.8 8.36 7740
0318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1.2 12.54 12460
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0.9 9.41 15520
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Ειδ. Κατ. Α και Β) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0.9 9.41 15300
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0.9 9.41 17330
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής (Ειδ. Κατ. Α και Β) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0.9 9.41 17230
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0.8 8.36 8375
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Κοιν. Κριτήρια Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0.8 8.36  
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Πολύτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0.8 8.36  
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Τρίτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0.8 8.36  
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0.8 8.36 8375
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Πολύτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0.8 8.36  
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Τρίτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0.8 8.36  
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Κοιν. Κριτήρια Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0.8 8.36  
0876 Σχολή Πυροσβεστών (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 16600
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 16400
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 16560
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 11120
1008 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&4   0.85 8.88 8875
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   0.8 8.36 9725
1455 Τουρισμού (Κέρκυρα) $ Ιόνιο Παν. 4 ΑΓΓ 0.8 8.83 9610
0375 Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 ΑΓΓ 1.2 13.24 14540
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   1 10.45 11745
0155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1.2 12.54 14350
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 1&4   0.8 8.36 8675
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)$ Παν. Θεσσαλίας 2&4   0.8 8.36 9470
0262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1.2 12.54 15640
1519 Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη)$ Παν. Πελ/νήσου 2&4   0.8 8.36 8808
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0.8 8.36 10510
 
Επικοινωνήστε μαζί μας
Καλέστε μας
Επιστροφή στην κορυφή