ΘΕΡΙΝΑ

ΘΕΡΙΝΑ

Προγράμματα μαθημάτων για τη Θερινή Περίοδο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόγραμμα μαθημάτων για την Α' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρoγράμματα μαθημάτων για την Β' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Προγράμματα μαθημάτων για την Γ' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Προγράμματα μαθημάτων για τους Απόφοιτους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

  

ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΜ 2021 21-20 2020
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3   9490 5665 3825
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) $ ΕΚΠΑ 3&4   9527 1477 8050
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   8976 4126 4850
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4   12311 1211 11100
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   11492 -208 11700
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   12521 -404 12925
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   10475 0 10475
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   11860 1760 10100
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Στρατ. Σχολές 3 Π 16990 590 16400
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 3 Π 15726 176 15550
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) (Ειδ. Κατ. Β) Στρατ. Σχολές 3 Π      
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 18529 554 17975
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 18199 2174 16025
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 13599 -1426 15025
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 18461 2136 16325
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π      
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   14469 1319 13150
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   14445 1245 13200
0282 Βιολογίας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   17124 1224 15900
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   17663 913 16750
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   17443 943 16500
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3   17218 1118 16100
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   16650 1475 15175
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   16406 1281 15125
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   16617 1267 15350
1422 Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3   9004 1354 7650
1242 Γεωπονίας (Άρτα) $ Παν. Ιωαννίνων 2&3   9005 3755 5250
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3   9140 2065 7075
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   14188 1063 13125
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   10408 1133 9275
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) $ Παν. Πελ/νήσου 2&3   9225 2725 6500
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3   9222 3847 5375
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   10720 4170 6550
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   10611 336 10275
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3   9492 7442 2050
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) $ Γεωπονικό Παν. 2&3   11406 10781 625
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3       2550
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   12072 3297 8775
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   8879 4779 4100
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3   9251 1276 7975
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   10631 806 9825
1426 Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) $ Παν. Θεσσαλίας 3   12535 1260 11275
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   15006 -344 15350
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3   16958 1258 15700
1516 Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) $ Παν. Πελ/νήσου 3   11234 459 10775
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   11804 1579 10225
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3   9136 4386 4750
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) $ Παν. Πάτρας 2&3   9418 1318 8100
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   13506 831 12675
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) $ Ιόνιο Παν. 2&3   9252 2552 6700
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   12581 906 11675
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) $ Παν. Πελ/νήσου 2&3   9499 374 9125
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   15296 946 14350
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   8963 588 8375
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3   9217 2167 7050
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 17416 -34 17450
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 17180 64 17116
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 13171 -770 13941
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 14056 -553 14609
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 15054 -612 15666
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   12560 435 12125
1280 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι) $ Παν. Πάτρας 2&3   9709 8009 1700
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   14889 1514 13375
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3   9663 488 9175
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   11911 1936 9975
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   14311 36 14275
0136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   12487 162 12325
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   15103 628 14475
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   10339 414 9925
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   9785 535 9250
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   14960 1185 13775
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3   13034 1059 11975
1276 Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) $ Παν. Πάτρας 2&3   10353 9328 1025
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   12259 -741 13000
0302 Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 3   18159 759 17400
0295 Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   18826 576 18250
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 3   18231 706 17525
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   18654 579 18075
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3   18341 716 17625
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3   18300 700 17600
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   18421 596 17825
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 3 Π 18155 505 17650
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 3 Π      
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 3 Π 17710 610 17100
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   11126 -649 11775
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   12978 228 12750
0307 Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   17672 797 16875
0308 Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3   17396 971 16425
0841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 3 Π 17707 457 17250
0841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 3 Π      
0841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 3 Π 17679    
1245 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3   12198 1448 10750
1515 Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3   11195 1145 10050
1274 Λογοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   13748 2173 11575
0681 Μαιευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   13418 993 12425
1614 Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   12513 1463 11050
1553 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3   10300 1025 9275
0388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   14004 1004 13000
0290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 2&3   17043 1293 15750
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 * 14450 -340 14790
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 10263 313 9950
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 * 11830 590 11240
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 11377 -2743 14120
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 * 12820 350 12470
0306 Νοσηλευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   15553 1378 14175
0682 Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 3   12790 1365 11425
1617 Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   12554 4279 8275
1651 Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3   9760 1260 8500
1618 Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   12782 1307 11475
1249 Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) $ Παν. Ιωαννίνων 3   10209 1309 8900
1433 Νοσηλευτικής (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 3   10086 1261 8825
1272 Νοσηλευτικής (Πάτρα) $ Παν. Πάτρας 3   11040 990 10050
0190 Νοσηλευτικής (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 3   9966 1366 8600
0303 Οδοντιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   18058 783 17275
0305 Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   18035 860 17175
0836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 3 Π 18117 42 18075
0836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 3 Π     15200
0836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 3 Π      
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   16161 161 16000
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   12635 835 11800
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   14816 516 14300
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   15821 546 15275
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   14268 543 13725
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   13402 552 12850
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   11529 629 10900
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   12636 561 12075
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   15188 -537 15725
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   11566 191 11375
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   10719 519 10200
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   12176 76 12100
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   10803 203 10600
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   9228 1303 7925
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) $ Ιόνιο Παν. 2&3   9429 8529 900
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3   9844 4594 5250
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3   9997 5697 4300
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3   11274 624 10650
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 16371 671 15700
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Ειδ. Κατ. Α και Β) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 16049 799 15250
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 18120 695 17425
0883 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής (για λιμενοφύλακες) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 14110 3860 10250
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής (Ειδ. Κατ. Α και Β) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 18001 601 17400
0883 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής (υπαξιωματικοί) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 10415    
0876 Σχολή Πυροσβεστών (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 17204 354 16850
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 9952    
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 15723 1448 14275
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 14016 11791 2225
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   9464 864 8600
0289 Φαρμακευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   17899 874 17025
0291 Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   17881 906 16975
0293 Φαρμακευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   17722 997 16725
0846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 3 Π 17921 471 17450
0846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 3 Π     10425
0846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 3 Π 17681    
0683 Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   16301 1276 15025
1273 Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) Παν. Πάτρας 3   14070 1570 12500
1616 Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   15938 1388 14550
1438 Φυσικοθεραπείας (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 3   14626 1751 12875
1520 Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 3   13116 1266 11850
0263 Χημείας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   17394 994 16400
0270 Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   16106 1481 14625
0265 Χημείας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   16837 1212 15625
0269 Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   16200 1425 14775
1629 Χημείας (Καβάλα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   14989 1189 13800
0267 Χημείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3   16525 1300 15225
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   9971 571 9400
1391 Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3   9048 2648 6400

  

 

 
Επικοινωνήστε μαζί μας
Καλέστε μας
Επιστροφή στην κορυφή