ΘΕΡΙΝΑ

ΘΕΡΙΝΑ

Προγράμματα μαθημάτων για τη Θερινή Περίοδο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόγραμμα μαθημάτων για την Α' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρoγράμματα μαθημάτων για την Β' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Προγράμματα μαθημάτων για την Γ' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Προγράμματα μαθημάτων για τους Απόφοιτους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΜ 2021 21-20 2020
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2   14449 1424 13025
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   12321 596 11725
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3   9490 5665 3825
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   8976 4126 4850
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   11492 -208 11700
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   12521 -404 12925
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   10475 0 10475
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2   10559 2584 7975
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   11860 1760 10100
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18246 621 17625
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18378 953 17425
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 17855 730 17125
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π     17250
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18099 1049 17050
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18133 633 17500
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 18529 554 17975
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 18199 2174 16025
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 13599 -1426 15025
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 18461 2136 16325
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π      
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 19929 764 19165
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 14217 -883 15100
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 17372 -513 17885
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 16807 2302 14505
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2     12335
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 18840 2475 16365
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 14099 1339 12760
0870 Αστυφυλάκων Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16385 2760 13625
0870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 15203 4553 10650
0870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16107 2957 13150
0282 Βιολογίας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   17124 1224 15900
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   17663 913 16750
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   17443 943 16500
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3   17218 1118 16100
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   16650 1475 15175
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   13100 -75 13175
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   16406 1281 15125
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   16617 1267 15350
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   10307 932 9375
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4   7686 3736 3950
0283 Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2   10904 1429 9475
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   9516 491 9025
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   10327 4377 5950
1422 Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3   9004 1354 7650
1242 Γεωπονίας (Άρτα) $ Παν. Ιωαννίνων 2&3   9005 3755 5250
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3   9140 2065 7075
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   14188 1063 13125
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   10408 1133 9275
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) $ Παν. Πελ/νήσου 2&3   9225 2725 6500
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3   9222 3847 5375
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   10720 4170 6550
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   10611 336 10275
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 11466 3131 8335
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3   9492 7442 2050
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) $ Γεωπονικό Παν. 2&3   11406 10781 625
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3       2550
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   12072 3297 8775
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   8879 4779 4100
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   7366 3391 3975
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   7493 1918 5575
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   15006 -344 15350
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2   9161 3511 5650
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2   9298 2748 6550
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2   10205 2805 7400
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2   10126 4401 5725
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   11804 1579 10225
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3   9136 4386 4750
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) $ Παν. Πάτρας 2&3   9418 1318 8100
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   13506 831 12675
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) $ Ιόνιο Παν. 2&3   9252 2552 6700
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   12581 906 11675
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) $ Παν. Πελ/νήσου 2&3   9499 374 9125
0200 Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2   9391 5216 4175
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   15296 946 14350
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   8963 588 8375
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3   9217 2167 7050
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   9259 3109 6150
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4   15603 528 15075
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 17416 -34 17450
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 17180 64 17116
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 13171 -770 13941
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 14056 -553 14609
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 15054 -612 15666
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   12560 435 12125
1280 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι) $ Παν. Πάτρας 2&3   9709 8009 1700
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   11911 1936 9975
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   14311 36 14275
0136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   12487 162 12325
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   15103 628 14475
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   10339 414 9925
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   9785 535 9250
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 12613 2703 9910
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 10932 4082 6850
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Στρατ. Σχολές 2 Π 14022 -1178 15200
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π     13925
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα (Ειδ. Κατ. Β) Στρατ. Σχολές 2 Π     10925
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Στρατ. Σχολές 2 Π 16335 -390 16725
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π     14075
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 14609 -1391 16000
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4   16230 380 15850
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4   16606 481 16125
0246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   16058 733 15325
1276 Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) $ Παν. Πάτρας 2&3   10353 9328 1025
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 2   11645 945 10700
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   16367 717 15650
0223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2   15039 539 14500
0217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   18487 512 17975
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2   9194 1769 7425
0219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   17996 546 17450
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   14236 411 13825
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) $ Παν. Πελ/νήσου 2   9753 203 9550
0331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2   15472 847 14625
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   16914 564 16350
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   8750 2375 6375
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   12259 -741 13000
0827 Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Στρατ. Σχολές 2 Π 17830 330 17500
0827 Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 17339 -86 17425
0827 Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας (Ειδ. Κατ. Β) Στρατ. Σχολές 2 Π     7350
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Στρατ. Σχολές 2 Π 16994 119 16875
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 15765 340 15425
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π     8925
0826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Στρατ. Σχολές 2 Π 18557 307 18250
0826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π      
0826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 18095 395 17700
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   11126 -649 11775
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   12978 228 12750
0243 Μαθηματικών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2   14671 396 14275
0245 Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   14485 1035 13450
0249 Μαθηματικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   9357 -668 10025
1555 Μαθηματικών (Καστοριά) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   9928 4253 5675
1432 Μαθηματικών (Λαμία) $ Παν. Θεσσαλίας 2   9386 2186 7200
0247 Μαθηματικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   10618 -57 10675
0252 Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2   9708 6583 3125
0248 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2   10102 3852 6250
0251 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2   10829 1854 8975
0388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   14004 1004 13000
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   10417 517 9900
0272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   9630 330 9300
0340 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   12620 195 12425
0215 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   14226 651 13575
0241 Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   13546 -229 13775
0222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 2&4   7694 2769 4925
1541 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   9422 8072 1350
0242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2   9138 6488 2650
1624 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   10817 742 10075
0224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 2&4   11534 484 11050
0230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2&4   12092 742 11350
1287 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2   10074 6599 3475
1623 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   9131 1731 7400
0476 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) ΔΠΘ 2   9300 2550 6750
0344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2   9203 6053 3150
1625 Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   13996 671 13325
0390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   14464 489 13975
1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   11915 590 11325
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   7141 1691 5450
0238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 2&4   9866 2891 6975
0391 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   9648 873 8775
1620 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   9472 4622 4850
0363 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   10071 321 9750
0228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   9283 1683 7600
0213 Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   17273 773 16500
0209 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   18267 492 17775
0392 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 2   12984 484 12500
0332 Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   16784 759 16025
1659 Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2   9260 510 8750
0211 Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   17750 800 16950
0210 Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   14887 387 14500
1523 Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) $ Παν. Πελ/νήσου 2   10167 -408 10575
1619 Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   9381 581 8800
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 2&4 Π 17775 750 17025
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 11311    
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 17506 831 16675
0879 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 2 Π 16831 431 16400
0879 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π      
0879 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 15857 7 15850
0878 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 2 Π 15916 541 15375
0878 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π      
0878 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 14154 179 13975
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 15254 654 14600
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 14097 972 13125
0862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα Στρατ. Σχολές 2 Π 12197 -1128 13325
0862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα (Ειδ. Κατ.Β) Στρατ. Σχολές 2 Π      
0862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 11817 -333 12150
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα Στρατ. Σχολές 2&4 Π 16186 361 15825
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 15673 948 14725
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα (Ειδ. Κατ. Β) Στρατ. Σχολές 2&4 Π      
0290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 2&3   17043 1293 15750
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 * 14450 -340 14790
1664 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   7498 3298 4200
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 10263 313 9950
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 * 11830 590 11240
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 11377 -2743 14120
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 * 12820 350 12470
0393 Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   12894 694 12200
0229 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   17915 590 17325
0811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι Στρατ. Σχολές 2 Π 15344 -831 16175
0811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π      
0811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 14569 -1081 15650
0816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί Στρατ. Σχολές 2 Π 16659 -41 16700
0816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π      
0816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 14905 -595 15500
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   16161 161 16000
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   12635 835 11800
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   14816 516 14300
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   15821 546 15275
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   14268 543 13725
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   13402 552 12850
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   11529 629 10900
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   12636 561 12075
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   15188 -537 15725
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   11566 191 11375
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   10719 519 10200
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   12176 76 12100
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   10803 203 10600
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   9228 1303 7925
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) $ Ιόνιο Παν. 2&3   9429 8529 900
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3   9844 4594 5250
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3   9997 5697 4300
0333 Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   17245 695 16550
0338 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&4   17339 539 16800
1630 Πληροφορικής (Καβάλα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   10551 826 9725
1554 Πληροφορικής (Καστοριά) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   8555 730 7825
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4   10011 -339 10350
0339 Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   16799 649 16150
0412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   16082 507 15575
0098 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   10511 61 10450
0330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&4   17537 612 16925
1250 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) $ Παν. Ιωαννίνων 2&4   8275 1325 6950
0099 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&4   11807 -68 11875
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3   11274 624 10650
0201 Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   17076 676 16400
0394 Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 2   10779 804 9975
0208 Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   14019 844 13175
0203 Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   15584 734 14850
0207 Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2   12772 622 12150
0205 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   14289 639 13650
1524 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) $ Παν. Πελ/νήσου 2   9403 828 8575
1621 Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   9205 1605 7600
0419 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας ΑΕΑ Αθήνας 2 Π     4750
0420 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης ΑΕΑ Θεσ/νίκης 2 Π     5000
0329 Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   13316 -109 13425
0218 Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4   7797 3872 3925
1547 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   7867 3917 3950
0318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   11673 -427 12100
0676 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 10412 4827 5585
1436 Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2   11400 6700 4700
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 16371 671 15700
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Ειδ. Κατ. Α και Β) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 16049 799 15250
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 18120 695 17425
0883 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής (για λιμενοφύλακες) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 14110 3860 10250
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής (Ειδ. Κατ. Α και Β) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 18001 601 17400
0883 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής (υπαξιωματικοί) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 10415    
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. 2&4 Π 7331 -219 7550
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Κοιν. Κριτήρια Α.Ε.Ν. 2&4 Π     6550
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Πολύτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π     4400
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Τρίτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π     7000
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. 2&4 Π 7614 -2411 10025
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Πολύτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π     6075
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Τρίτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π     9375
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Κοιν. Κριτήρια Α.Ε.Ν. 2&4 Π     8675
0876 Σχολή Πυροσβεστών (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 17204 354 16850
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 9952    
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 15723 1448 14275
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 14016 11791 2225
1008 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&4   8166 1166 7000
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   9464 864 8600
0253 Φυσικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2   15834 434 15400
0261 Φυσικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2   14397 3322 11075
0255 Φυσικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   14328 53 14275
0259 Φυσικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   9941 -1559 11500
1628 Φυσικής (Καβάλα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   9356 3556 5800
1437 Φυσικής (Λαμία) $ Παν. Θεσσαλίας 2   9329 1129 8200
0257 Φυσικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   11374 -1276 12650
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   11451 101 11350
0263 Χημείας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   17394 994 16400
0270 Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   16106 1481 14625
0265 Χημείας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   16837 1212 15625
0269 Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   16200 1425 14775
1629 Χημείας (Καβάλα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   14989 1189 13800
0267 Χημείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3   16525 1300 15225
0235 Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   17774 774 17000
0237 Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   17096 646 16450
1563 Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   15265 640 14625
0239 Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   16330 630 15700
0214 Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2   11754 4429 7325
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&4   8806 1331 7475
0262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   15518 493 15025
1519 Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   7299 1224 6075
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   9971 571 9400
1391 Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3   9048 2648 6400

 

 

 

 
Επικοινωνήστε μαζί μας
Καλέστε μας
Επιστροφή στην κορυφή