ΘΕΡΙΝΑ

ΘΕΡΙΝΑ

Προγράμματα μαθημάτων για τη Θερινή Περίοδο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόγραμμα μαθημάτων για την Α' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρoγράμματα μαθημάτων για την Β' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Προγράμματα μαθημάτων για την Γ' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Προγράμματα μαθημάτων για τους Απόφοιτους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

Όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, αλλά και όσα δεν γνωρίζουμε με την κριτική του ανάλυση από τον κ. Στράτο Στρατηγάκη και τις παρατηρήσεις του κ. Κωνσταντίνου Πουσπουρίκα, Μαθηματικού.      

Η ακτινογραφία του νέου ΕΠΑ.Λ.
Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) αναμορφώνεται και αυτό, παράλληλα με το Γενικό. Τα πρόγραμμα των μαθημάτων της Α τάξης περιλαμβάνει 22 ώρες μαθημάτων γενικής παιδείας και 13 ώρες την εβδομάδα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που επιλέγει ο μαθητής. Οι ομάδες προσανατολισμού είναι τέσσερις: Τεχνολογικές Εφαρμογές, Διοίκηση και Οικονομία, Γεωπονία, Τεχνολογία, Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Στη Β και στη Γ Λυκείου οι μαθητές διδάσκονται 12 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας και 23 ώρες μαθήματα ειδικότητας, που περιλαμβάνουν θεωρία και εργαστήριο σε αναλογία περίπου 50%. Το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν έχει καθοριστεί ακόμη. Τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων θέτονται κατά 50% από την τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από τους διδάσκοντες καθηγητές, μόνο στα μαθήματα γενικής παιδείας. Στα τεχνικά μαθήματα δεν δημιουργείται τράπεζα θεμάτων και τα θέματα ορίζονται μόνο από τους διδάσκοντες καθηγητές.

Προαγωγή σε επόμενη τάξη και απολυτήριο
Για την προαγωγή και την απόκτηση του απολυτηρίου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον 10. Δεν υπάρχει καμία άλλη προϋπόθεση.

Απολυτήριο
Μαζί με το απολυτήριο λυκείου, που είναι ισότιμο με το απολυτήριο του γενικού λυκείου (παρά τις διαφορετικές προϋποθέσεις απόκτησής του) ο απόφοιτος παίρνει και πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 3.

Μαθητεία
Οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ μπορούν να εγγραφούν στην τάξη μαθητείας που περιλαμβάνει μάθημα στο σχολείο και μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας. Η διάρκειά της είναι ενός έτους και με τη λήξη της ο απόφοιτος πιστοποιείται με πτυχίο επιπέδου 4, ισότιμο, δηλαδή, των ΙΕΚ.

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα εισαγωγής μόνο στα ΤΕΙ και μόνο σε αυτά που είναι συναφούς αντικειμένου με την ειδικότητά τους. Η εισαγωγή στα ΤΕΙ γίνεται όπως και σήμερα μετά από εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα: Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά (με συντελεστή 1,5) και δύο μαθήματα ειδικότητας (με συντελεστή 3,5). Οι θέσεις για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ ορίζονται με ειδικό ποσοστό.

Ομάδες Προσανατολισμού Τομείς Ειδικότητες
Τεχνολογικών Εφαρμογών Πληροφορικής
 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 2. Τεχνικών Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 3. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
Μηχανολογίας
 1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 2. Τεχν. Μηχ. Θερμικών Εγκ. & Μηχ. Τεχν. Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
 4. Τεχνικός Οχημάτων
 5. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών
 6. Τεχνικός Ιατρικών οργάνων
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
 1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων
 2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 3. Τεχνικός Αυτοματισμού
Δομικών Έργων
 1. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

 1. Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης
 2. Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρύπανσης

Διοίκησης και Οικονομίας

Διοίκησης και Οικονομίας

 1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
 3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
 4. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

 1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 2. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
 3. Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 4. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 5. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Πλοιάρχων

 1. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Μηχανικών

  1. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

 

Ζήτημα ισοτιμίας
Το απολυτήριο του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) θα είναι ισότιμο του απολυτηρίου του γενικού λυκείου λέει ο νόμος για το νέο λύκειο. Για να είναι ισότιμοι δύο τίτλοι σπουδών θα πρέπει να έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις απόκτησης. Όμως οι προϋποθέσεις προαγωγής από τη μία τάξη στην άλλη και απόκτησης του απολυτηρίου είναι τελείως διαφορετικές στους δύο τύπους λυκείου. Πώς είναι δυνατό να είναι ισότιμοι; Στον πίνακα βλέπουμε τις προϋποθέσεις για την προαγωγή από τη μία τάξη στην άλλη στο γενικό λύκειο και στο επαγγελματικό λύκειο. Η μοναδική προϋπόθεση για την προαγωγή στο επαγγελματικό λύκειο είναι ο γενικός μέσος όρος να είναι τουλάχιστον 10. Αντίθετα στο γενικό λύκειο είναι τόσες πολλές οι προϋποθέσεις που θα είναι πολύ δυσκολότερη η ολοκλήρωση των σπουδών. Στα χαρτιά λοιπόν μπορεί να είναι ισότιμα τα δύο απολυτήρια, αλλά η διαφορά στις προϋποθέσεις θα τα κάνει διαφορετικά στη συνείδηση του κόσμου, συνεχίζοντας έτσι την άσχημη παράδοση τόσων χρόνων να θεωρείται το επαγγελματικό λύκειο κατώτερο και οι μαθητές του τα αποπαίδια της εκπαίδευσης. Θα έπρεπε το τεχνικό λύκειο να ενισχυθεί, να γίνει ελκυστικό για τα παιδιά, ώστε, επιτέλους, να αναβαθμιστεί το τεχνικό λύκειο και οι τεχνικοί μας.

Σύγκριση Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου

 

Γενικό Λύκειο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)

Θέματα Εξετάσεων

50% από τράπεζα θεμάτων και 50% από τους διδάσκοντες

Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: 50% από τράπεζα θεμάτων και 50% από τους διδάσκοντεςΣτα υπόλοιπα μαθήματα: Όλα τα θέματα από τους διδάσκοντες καθηγητές

Όροι προαγωγής στη Β και στη Γ τάξη

Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον 10

Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον 10

Όροι προαγωγής στη Β τάξη

Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον 10 και Μέσος Όρος τουλάχιστον 10 στην Άλγεβρα και στη Γεωμετρία, στα Αρχαία και στα Νέα Ελληνικά και Μέσος Όρος τουλάχιστον 08 στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον 10

Όροι προαγωγής στη Γ τάξη

Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον 10 και Μέσος Όρος τουλάχιστον 10 στην Άλγεβρα και στη Γεωμετρία, στα Αρχαία και στα Νέα Ελληνικά και Μέσος Όρος τουλάχιστον 10 σε κάθε ένα από τα μαθήματα προσανατολισμού και Μέσος Όρος τουλάχιστον 08 στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον 10

Όροι απόλυσης

Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον 10 και Μέσος Όρος τουλάχιστον 10 στα Νέα Ελληνικά και Μέσος Όρος τουλάχιστον 10 σε κάθε ένα από τα μαθήματα προσανατολισμού και Μέσος Όρος τουλάχιστον 08 στα υπόλοιπα μαθήματα  

 

 
Επικοινωνήστε μαζί μας
Καλέστε μας
Επιστροφή στην κορυφή