ΘΕΡΙΝΑ

ΘΕΡΙΝΑ

Προγράμματα μαθημάτων για τη Θερινή Περίοδο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόγραμμα μαθημάτων για την Α' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρoγράμματα μαθημάτων για την Β' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Προγράμματα μαθημάτων για την Γ' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Προγράμματα μαθημάτων για τους Απόφοιτους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2014 - 2015

1η περίοδος διαγωνισμάτων ενδοφροντιστηριακής προσομοίωσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝ/ΚΗ
ΤΡΙΤΗ     22/7 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΜ       24/7 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΕΥΤ     25/8 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΕΤ      27/8 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΟΔΕΥ
ΠΑΡ     29/8 ΧΗΜΕΙΑ ΑΕΣΠΠ
ΚΥΡ      7/9 ΑΟΘ ΑΟΘ

 

2η περίοδος διαγωνισμάτων ενδοφροντιστηριακής προσομοίωσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΠΟΦ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝ/ΚΗ
 ΚΥΡ    5/10 - - - ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΥΡ   12/10 ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΧΗΜΕΙΑ ΑΕΣΠΠ
ΚΥΡ   19/10 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΟΔΕΥ
ΚΥΡ   26/10 - - - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ
ΚΥΡ    2/11 ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ
ΚΥΡ  23/11 ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΟΘ ΑΟΘ
ΚΥΡ  30/11 ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

3η περίοδος διαγωνισμάτων ενδοφροντιστηριακής προσομοίωσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΠΟΦ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝ/ΚΗ
ΚΥΡ      7/12 - ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ
ΚΥΡ    14/12 ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΑΒ      3/1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΕΣΠΠ
ΚΥΡ      4/1 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΟΔΕΥ
ΔΕΥΤ    5/1 ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ
ΚΥΡ    11/1 ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ ΑΟΘ ΑΟΘ

4η περίοδος διαγωνισμάτων ενδοφροντιστηριακής προσομοίωσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΠΟΦ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝ/ΚΗ
ΚΥΡ     25/1 ΑΛΓΕΒΡΑ - - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΥΡ      1/2 - ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ
ΚΥΡ     1/3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΥΡ     8/3 ΦΥΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ ΧΗΜΕΙΑ ΑΕΣΠΠ
ΚΥΡ   15/3 ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΟΔΕΥ
ΚΥΡ   22/3 ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΟΘ ΑΟΘ
ΚΥΡ   29/3 ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ

Πανελλαδική προσομοίωση εξετάσεων
ΗΜΕΡ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΠΟΦ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝ/ΚΗ
ΚΥΡ      5/4 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ
ΚΥΡ    19/4 - ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΥΡ    26/4 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΥΡ     3/5 ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΑΕΣΠΠ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 08:45 π.μ.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ: 09:00 π.μ.
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ: 12:00 π.μ.
ΩΡΑ ΔΥΝΑΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ: 10:00 π.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η Συμμετοχή των μαθητών στα Διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική και άρρηκτα συνυφασμένη με την παρακολούθηση της Διδασκαλίας στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΝΤΖΙΟΥ - τηλ. 210.8028560 – 210.6120300

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:   1. Το Φροντιστήριο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος διαγωνισμάτων με έγκαιρη ενημέρωση των μαθητών.
                        2. Η απουσία μαθητή/τριας από διαγώνισμα αναπληρώνεται με ευθύνη του/της σε συνεννόηση με τη Γραμματεία.

 
Επικοινωνήστε μαζί μας
Καλέστε μας
Επιστροφή στην κορυφή