ΘΕΡΙΝΑ

ΘΕΡΙΝΑ

Προγράμματα μαθημάτων για τη Θερινή Περίοδο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόγραμμα μαθημάτων για την Α' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρoγράμματα μαθημάτων για την Β' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Προγράμματα μαθημάτων για την Γ' Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Προγράμματα μαθημάτων για τους Απόφοιτους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Όροι και Διαδικασία Διαγωνισμού Υποτροφιών 7 Ιουλίου 2017

 

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε χώρο του Εκπαιδευτηρίου. Οι Σύμβουλοι των αντίστοιχων μαθημάτων θα ορίσουν τα θέματα λίγο πριν την έναρξη του Διαγωνισμού. Επίσης, οι Σύμβουλοι θα ορίσουν τη μοριοδότηση του κάθε θέματος και θα συντάξουν γραπτώς τις σωστές απαντήσεις προς χρήση των βαθμολογητών.
 2. Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται σε τρεις (3) ώρες συνολικά για τα 2 μαθήματα (1,5 ώρα Μαθηματικά – 1,5 ώρα Φυσική, χωρίς διάλειμμα μεταξύ των μαθημάτων) από τη στιγμή που θα δοθούν τα θέματα, με δυνατή αποχώρηση του μαθητή από την αίθουσα μία ώρα και ένα τέταρτο μετά την έναρξη της εξέτασης.
 3. Η επιτήρηση θα γίνει από το Σώμα Επιτηρητών του Εκπαιδευτηρίου, εκπαιδευμένων στο πρότυπο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
 4. Τα ονόματα και γενικά τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζομένων μαθητών καλύπτονται με αδιαφανές αυτοκόλλητο από τον Επιτηρητή, όταν ο μαθητής τελειώσει και παραδώσει το γραπτό.
 5. Οι Σύμβουλοι των αντίστοιχων μαθημάτων σε συνεργασία με το Διευθυντή Σπουδών θα συγκροτήσουν σώμα βαθμολογητών από καθηγητές που διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα. Η βαθμολόγηση ανά μάθημα θα είναι με άριστα το εκατό (100).
 6. Η διόρθωση θα γίνει με σφραγισμένα τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζομένων μαθητών και θα ξεκινήσει αμέσως μετά την παράδοση των γραπτών την ίδια ημέρα. Ο βαθμός θα αναγράφεται επάνω στην κάθε κόλλα. Τα γραπτά θα τοποθετηθούν σε κουτί, που θα κλείσει και θα σφραγίσει ο Διευθυντής του Εκπαιδευτηρίου.
 7. Την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα συγκροτηθεί επιτροπή από τους παρισταμένους γονείς των διαγωνιζομένων μαθητών και θα αποσφραγισθούν τα γραπτά και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
 8. Η κατάταξη των Επιτυχόντων γίνεται βαθμολογικά, με βάση το άθροισμα των βαθμών των δύο (2) μαθημάτων. (Άριστα το 200)
 9. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο διαγωνιζόμενος με τον καλύτερο βαθμό στα Μαθηματικά. Αν τύχει πάλι ισοβαθμία, θα δοθεί η αντίστοιχη υποτροφία σε όλους τους μαθητές που ισοβαθμούν.
 10. Τα πρωτότυπα γραπτά των διαγωνιζομένων μαθητών θα παραμείνουν στη Γραμματεία του Εκπαιδευτηρίου.
 11. Στο Διαγωνισμό απαγορεύεται να συμμετάσχουν τα παιδιά και γενικώς συγγενείς πρώτου βαθμού των Ιδιοκτητών και Διευθυντών του Εκπαιδευτηρίου, καθώς επίσης και του προσωπικού, επιστημονικού, διοικητικού και βοηθητικού.
 12. Οι παρεχόμενες Υποτροφίες δε μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλο άτομο και ισχύουν μόνο για την ερχόμενη σχολική χρονιά (2017 – 2018).
 13. Οι παρεχόμενες Υποτροφίες δε μπορούν να εξαργυρωθούν σε χρηματικό ποσό ή άλλο αντάλλαγμα.
 14. Μετά την ανακήρυξη των υποτρόφων από την Επιτροπή Γονέων, ουδεμία αλλαγή ή ένσταση μπορεί να γίνει.
 15. Οι προσφερόμενες υποτροφίες, 3 για τις Θετικές-Οικονομικές Επιστήμες, αντιστοιχούν σε 30 διαγωνιζομένους. Θα κατανεμηθούν δε, αναλογικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων του διαγωνισμού με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.
 16. Οι υποτροφίες αντιστοιχούν μόνο στη χειμερινή περίοδο 2017 – 2018 και όχι στη θερινή περίοδο 2017.
 17. Σε περίπτωση που ο αριθμός των διαγωνιζόμενων είναι μικρότερος των 10, ο διαγωνισμός δε θα πραγματοποιηθεί.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει:

 1. Να συμπληρώσουν Αίτηση Συμμετοχής στη Γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων και να παραλάβουν το παρόν έγγραφο με τους όρους του Διαγωνισμού το αργότερο μέχρι την 6η Ιουνίου 2017.
 2. Να ευρίσκονται στους χώρους που θα διεξαχθεί ο Διαγωνισμός της 7ης Ιουνίου 2017, 15 λεπτά νωρίτερα από την ώρα που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο χρονοδιάγραμμα, με την Αστυνομική Ταυτότητα τους.
 3. Να διαγωνιστούν και στα δύο (2) μαθήματα της Κατεύθυνσης.
 4. Να συνεργάζονται και να ακολουθούν τις οδηγίες των Επιτηρητών.
 5. Να ελέγξουν αν καλύφθηκαν τα προσωπικά στοιχεία τους με το ειδικό αυτοκόλλητο από τον Επιτηρητή κατά την παράδοση του γραπτού τους.

Προσοχή και πάλι: Να έχετε μαζί σας την Αστυνομική σας Ταυτότητα

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί από κάποιο Διαγωνιζόμενο μαθητή έστω και μία (1) υποχρέωση από τις παραπάνω, αυτός α π ο κ λ ε ί ε τ α ι   α υ τ ο μ ά τ ω ς από τη διεκδίκηση των Υποτροφιών.

 
Επικοινωνήστε μαζί μας
Καλέστε μας
Επιστροφή στην κορυφή