Άρτια Οργάνωση

Η Φιλοσοφία μας

a004 Αντίγραφο

Με εξειδίκευση και μεθοδική διδασκαλία, βοηθάμε τους μαθητές μας να πετύχουν το στόχο τους. Υλοποιούμε με συνέπεια και μεθοδικότητα ένα πρόγραμμα εξειδικευμένο στις απαιτήσεις των Θετικών & Οικονομικών επιστημών και τις ανάγκες του σύγχρονου υποψηφίου, με βασικές αρχές:
• Το διετή κύκλο προετοιμασίας
• Την οργάνωση σε ολιγομελή ομοιογενή τμήματα
• Το ετήσιο πρόγραμμα μαθημάτων και διαγωνισμάτων
• Την υποστήριξη των μαθημάτων με 36 βιβλία των καθηγητών μας
• Τη διεξαγωγή πολλών σύντομων και 35 τρίωρων διαγωνισμάτων σε συνθήκες πανελληνίων εξετάσεων
• τη συστηματική, από τη Διεύθυνση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου κάθε μαθητή χωριστά
Συμπερασματικά δεν κάνουμε θαύματα, αλλά βοηθάμε τους μαθητές μας να κατανοούν σε βάθος τη θεωρία σε όλα τα μαθήματα και να διδάσκονται πάρα πολλές ασκήσεις ώστε να αναπτύξουν σωστή κρίση, αναλυτική και συνθετική ικανότητακαι να ανταπεξέλθουν τελικά σε όλα τα θέματα των εξετάσεων.
Είμαστε κοντά σε κάθε μαθητή μας
Ο κάθε μαθητής είναι για όλους όσους εργαζόμαστε στο Φροντιστήριο Εκπαίδευση Θετικών & Οικονομικών Σπουδών στο Μαρούσι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, με συγκεκριμένες ανάγκες και μοναδικούς στόχους. Η επιτυχία του καθενός περνά πρωτίστως από την κατανόηση και το ενδιαφέρον που του δείχνουμε εμείς, οι καθηγητές του. Γι΄αυτό βρισκόμαστε δίπλα του σε κάθε βήμα της προσπάθειάς του,
συνεργαζόμαστε μαζί του στενά και είμαστε πάντα διαθέσιμοι. Με γνώμονα να κατανοούμε και να καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των μαθητών μας, διεξάγουμε κάθε χρόνο εσωτερική έρευνα αξιολόγησης και ικανοποίησης των υπηρεσιών μας. Δίνουμε τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά και τους γονείς να εκφράσουν τη γνώμη τους με ειλικρίνεια και την ίδια στιγμή δεσμευόμαστε να κάνουμε πράξη όσα μας ζητούν. Παράλληλα, διαμορφώνουμε το περιβάλλον ώστε τα παιδιά να αναπτύσσουν και μεταξύ τους δυνατές σχέσεις, στο πλαίσιο μιας ομάδας που συνεργάζεται στενά και αλληλοϋποστηρίζεται. 

Εξοικείωση με την εξεταστική διαδικασία

 

Συχνά διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών
Κάθε χρόνο πραγματοποιούμε, εκτός ωραρίου διδασκαλίας, 35 τρίωρα διαγωνίσματα σε συνθήκες πανελλήνιων εξετάσεων εφ’ όλης της ύλης αλλά και συστηματικά 10λεπτα, 20λεπτα και επαναληπτικά μηνιαία διαγωνίσματα, στο πλαίσιο του μαθήματος. Η συνεχής τριβή των μαθητών μας στο γραπτό λόγο και στη διαδικασία των εξετάσεων αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχίας τους, γιατί τους δημιουργεί σιγουριά και άνεση στο χειρισμό της ύλης.

Η Οργάνωση της Διδασκαλίας

ekpedefsi21

- Λειτουργία ομοιογενών τμημάτων για όλες τις τάξεις μέχρι 8 άτομα.
Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα δεν υπερβαίνει τα 8 άτομα, ενώ η σύνθεσή τους βασίζεται στη βαθμολογία του κάθε μαθητή στο σχολείο και τα γραπτά διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του έτους. Εφόσον χρειάζεται, πραγματοποιούμε και ανακατάταξη της σύνθεσής τους βάσει της επίδοσης των μαθητών στο φροντιστήριο. Έτσι όλα τα τμήματα είναι μικρά και ομοιογενή διασφαλίζοντας την αμεσότερη και πιο αποτελεσματική καθοδήγηση των μαθητών από τους καθηγητές και τη συνεργασία μεταξύ των συμμαθητών.
Ετήσιο χρονοδιάγραμμα μαθημάτων και διαγωνισμάτων
Με την εγγραφή του ο κάθε μαθητής έχει το χρονοδιάγραμμα της διδακτέας ύλης και το αναλυτικό πρόγραμμα των 3ωρων κυριακάτικων διαγωνισμάτων όλης της χρονιάς. Το σταθερό πρόγραμμα βοηθά τους μαθητές μας να οργανώνουν καλύτερα τον προσωπικό τους χρόνο και να αποβάλλουν το άγχος. Βοηθά και εμάς να ξεκινάμε την περίοδο επαναλήψεων και τελικών
διαγωνισμάτων περίπου δυο μήνες πριν τις τελικές εξετάσεις.
Προετοιμασία σε δύο χρόνια
Προετοιμάζοντας την ύλη των εξετάσεων από τη Β’ Λυκείου, χωρίς την πίεση του χρόνου και με λιγότερο άγχος, υπάρχει η δυνατότητα για λεπτομερή και καλύτερα οργανωμένη διδασκαλία, πολλές επαναλήψεις, ουσιαστική αφομοίωση της ύλης, περισσότερα διαγωνίσματα σε συνθήκες πανελλαδικών, καλύτερη επίδοση των μαθητών μας στο σχολείο.

Οι εκδόσεις του Φροντιστηρίου Εκπαίδευση Θετικών & Οικονομικών Σπουδών στο Μαρούσι

ekpedefsi31

Ενίσχυση της διδασκαλίας με εξειδικευμένα βιβλία για όλα τα μαθήματα
Η διδασκαλία στην τάξη ενισχύεται με 36 (11.131 σελίδες συνολικά) εξειδικευμένες εκδόσεις φροντιστηριακών βιβλίων, σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα όλων των τάξεων. Είναι βιβλία που έχουν επιμεληθεί οι καθηγητές μας και περιλαμβάνουν θεωρία και πληθώρα υποδειγματικών λυμένων ασκήσεων. Τα βιβλία επανατυπώνονται κάθε χρόνο, εμπλουτισμένα με νέες ασκήσεις και λεπτομερείς επεξηγήσεις της Θεωρίας.
Μετά την πολύ μεγάλη αποδοχή τους από τους μαθητές αλλά και τους διδάσκοντες τα βιβλία μας διατίθενται στην ελεύθερη αγορά μέσω Η/Υ και τις εκδόσεις ΞΙΦΑΡΑ.