4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΜ 2021 21-20 2020
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) $ ΕΚΠΑ 3&4   9527 1477 8050
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4   12311 1211 11100
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   11492 -208 11700
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   12521 -404 12925
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   10475 0 10475
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 Ε 9955 570 9385
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 Ε 9721 721 9000
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18246 621 17625
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18378 953 17425
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 17855 730 17125
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π     17250
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18099 1049 17050
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18133 633 17500
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 18529 554 17975
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 18199 2174 16025
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 13599 -1426 15025
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 18461 2136 16325
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π      
0870 Αστυφυλάκων Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16385 2760 13625
0870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 15203 4553 10650
0870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16107 2957 13150
0176 Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4   12267 -683 12950
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   13100 -75 13175
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   10307 932 9375
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4   7686 3736 3950
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 11466 3131 8335
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   8879 4779 4100
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   7366 3391 3975
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4   13386 -989 14375
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) $ ΕΚΠΑ 4   8975 -350 9325
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4   14384 284 14100
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   7553 2403 5150
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 Ε 17217 -418 17635
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 Ε 17689 -456 18145
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 Ε 16906 -789 17695
0670 Διοίκηση Τουρισμού (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 4 Ε 10000 -1135 11135
1283 Διοίκηση Τουρισμού (Πάτρα) $ Παν. Πάτρας 4 Ε 9056 -194 9250
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4   7719 2119 5600
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 4   11623 -502 12125
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 4   7969 -131 8100
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4   10943 -207 11150
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4   7495 1895 5600
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) $ ΕΚΠΑ 4   14756 481 14275
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) $ Παν. Πελ/νήσου 4   7251 1026 6225
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   8608 958 7650
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   7493 1918 5575
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   10317 -433 10750
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   7857 3257 4600
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4   18422 522 17900
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   7673 2923 4750
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   7598 3173 4425
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) $ Παν. Πάτρας 4   9592 117 9475
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) $ Παν. Πελ/νήσου 4   8379 704 7675
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   15006 -344 15350
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 Ε 9718 1493 8225
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4   15603 528 15075
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 17416 -34 17450
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 17180 64 17116
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 13171 -770 13941
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 14056 -553 14609
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 15054 -612 15666
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   14311 36 14275
0136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   12487 162 12325
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   15103 628 14475
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   10339 414 9925
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   9785 535 9250
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 12613 2703 9910
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 10932 4082 6850
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4   16230 380 15850
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4   16606 481 16125
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   8750 2375 6375
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   12259 -741 13000
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   11126 -649 11775
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   12978 228 12750
1606 Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   10879 -396 11275
0347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 4   16509 184 16325
0672 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 4   11349 -1001 12350
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   7566 591 6975
0337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   14500 -225 14725
1604 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   7414 1614 5800
1513 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) $ Παν. Πελ/νήσου 4   7540 -335 7875
1545 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   7607 2632 4975
1430 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 4   7993 -307 8300
1244 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) $ Παν. Ιωαννίνων 4   7558 2483 5075
0314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4   15617 617 15000
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   10417 517 9900
0222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 2&4   7694 2769 4925
1624 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   10817 742 10075
0224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 2&4   11534 484 11050
0230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2&4   12092 742 11350
1625 Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   13996 671 13325
0390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   14464 489 13975
1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   11915 590 11325
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   7141 1691 5450
0238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 2&4   9866 2891 6975
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 2&4 Π 17775 750 17025
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 11311    
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 17506 831 16675
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 15254 654 14600
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 14097 972 13125
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα Στρατ. Σχολές 2&4 Π 16186 361 15825
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 15673 948 14725
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα (Ειδ. Κατ. Β) Στρατ. Σχολές 2&4 Π      
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 * 14450 -340 14790
1664 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   7498 3298 4200
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 10263 313 9950
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 * 11830 590 11240
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 11377 -2743 14120
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 * 12820 350 12470
0157 Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 Ε 15317 -653 15970
0180 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Παν. Αιγαίου 4   9682 1682 8000
0144 Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα) Χαροκόπειο 4   11844 744 11100
0312 Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) ΟΠΑ 4   15888 88 15800
0315 Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4   14290 15 14275
0612 Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 Ε 8294 2394 5900
0152 Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 4   11902 -798 12700
0867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 4 Π 18452 102 18350
0867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 4 Π 13759 -91 13850
0867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 4 Π 17949 -26 17975
0309 Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4   13617 -58 13675
0350 Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 4   11995 -630 12625
0317 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   14276 -149 14425
0311 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 4   13408 -42 13450
0345 Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 4   11395 -530 11925
1548 Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   8029 154 7875
0097 Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 4   9950 -650 10600
0319 Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4   11735 -465 12200
0321 Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 4   10384 234 10150
1602 Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   8763 -187 8950
0361 Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4   9491 316 9175
0400 Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 4   7554 1529 6025
0313 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) ΟΠΑ 4   17146 746 16400
1546 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   7401 2526 4875
0322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   14417 317 14100
0316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4   15163 263 14900
1601 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   7365 -335 7700
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   16161 161 16000
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   12635 835 11800
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   14816 516 14300
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   15821 546 15275
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   14268 543 13725
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   13402 552 12850
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   11529 629 10900
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   12636 561 12075
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   15188 -537 15725
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   11566 191 11375
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   10719 519 10200
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   12176 76 12100
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   10803 203 10600
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   9228 1303 7925
1543 Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   8969 5019 3950
1064 Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) $ Γεωπονικό Παν. 4   7260 2910 4350
0333 Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   17245 695 16550
0338 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&4   17339 539 16800
1630 Πληροφορικής (Καβάλα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   10551 826 9725
1554 Πληροφορικής (Καστοριά) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   8555 730 7825
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4   10011 -339 10350
0339 Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   16799 649 16150
0412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   16082 507 15575
0098 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   10511 61 10450
0330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&4   17537 612 16925
1250 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) $ Παν. Ιωαννίνων 2&4   8275 1325 6950
0099 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&4   11807 -68 11875
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1&4   8526 1426 7100
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&4   9513 38 9475
0329 Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   13316 -109 13425
0218 Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4   7797 3872 3925
1547 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   7867 3917 3950
0318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   11673 -427 12100
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 16371 671 15700
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Ειδ. Κατ. Α και Β) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 16049 799 15250
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 18120 695 17425
0883 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής (για λιμενοφύλακες) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 14110 3860 10250
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής (Ειδ. Κατ. Α και Β) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 18001 601 17400
0883 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής (υπαξιωματικοί) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 10415    
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. 2&4 Π 7331 -219 7550
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Κοιν. Κριτήρια Α.Ε.Ν. 2&4 Π     6550
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Πολύτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π     4400
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Τρίτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π     7000
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. 2&4 Π 7614 -2411 10025
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Πολύτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π     6075
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Τρίτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π     9375
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Κοιν. Κριτήρια Α.Ε.Ν. 2&4 Π     8675
0876 Σχολή Πυροσβεστών (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 17204 354 16850
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 9952    
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 15723 1448 14275
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 14016 11791 2225
1008 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&4   8166 1166 7000
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   9464 864 8600
1455 Τουρισμού (Κέρκυρα) $ Ιόνιο Παν. 4 Ε 8480 1320 7160
0375 Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 Ε 13885 -1170 15055
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   11451 101 11350
0155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4   14153 -172 14325
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 1&4   8473 1148 7325
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&4   8806 1331 7475
0262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   15518 493 15025
1519 Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   7299 1224 6075
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   9971 571 9400

 

Επικοινωνήστε μαζί μας
Καλέστε μας
Επιστροφή στην κορυφή