2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΜ 2021 21-20 2020
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2   14449 1424 13025
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   12321 596 11725
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3   9490 5665 3825
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   8976 4126 4850
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   11492 -208 11700
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   12521 -404 12925
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   10475 0 10475
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2   10559 2584 7975
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   11860 1760 10100
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18246 621 17625
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18378 953 17425
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 17855 730 17125
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π     17250
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18099 1049 17050
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18133 633 17500
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 18529 554 17975
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 18199 2174 16025
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 13599 -1426 15025
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 18461 2136 16325
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π      
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 19929 764 19165
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 14217 -883 15100
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 17372 -513 17885
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 16807 2302 14505
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2     12335
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 18840 2475 16365
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 14099 1339 12760
0870 Αστυφυλάκων Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16385 2760 13625
0870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 15203 4553 10650
0870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16107 2957 13150
0282 Βιολογίας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   17124 1224 15900
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   17663 913 16750
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   17443 943 16500
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3   17218 1118 16100
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   16650 1475 15175
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   13100 -75 13175
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   16406 1281 15125
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   16617 1267 15350
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   10307 932 9375
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4   7686 3736 3950
0283 Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2   10904 1429 9475
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   9516 491 9025
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   10327 4377 5950
1422 Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3   9004 1354 7650
1242 Γεωπονίας (Άρτα) $ Παν. Ιωαννίνων 2&3   9005 3755 5250
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3   9140 2065 7075
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   14188 1063 13125
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   10408 1133 9275
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) $ Παν. Πελ/νήσου 2&3   9225 2725 6500
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3   9222 3847 5375
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   10720 4170 6550
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   10611 336 10275
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 11466 3131 8335
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3   9492 7442 2050
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) $ Γεωπονικό Παν. 2&3   11406 10781 625
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3       2550
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   12072 3297 8775
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   8879 4779 4100
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   7366 3391 3975
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   7493 1918 5575
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   15006 -344 15350
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2   9161 3511 5650
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2   9298 2748 6550
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2   10205 2805 7400
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2   10126 4401 5725
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   11804 1579 10225
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3   9136 4386 4750
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) $ Παν. Πάτρας 2&3   9418 1318 8100
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   13506 831 12675
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) $ Ιόνιο Παν. 2&3   9252 2552 6700
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   12581 906 11675
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) $ Παν. Πελ/νήσου 2&3   9499 374 9125
0200 Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2   9391 5216 4175
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   15296 946 14350
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   8963 588 8375
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3   9217 2167 7050
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   9259 3109 6150
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4   15603 528 15075
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 17416 -34 17450
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 17180 64 17116
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 13171 -770 13941
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 14056 -553 14609
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 15054 -612 15666
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   12560 435 12125
1280 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι) $ Παν. Πάτρας 2&3   9709 8009 1700
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   11911 1936 9975
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   14311 36 14275
0136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   12487 162 12325
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   15103 628 14475
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   10339 414 9925
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   9785 535 9250
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 12613 2703 9910
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 10932 4082 6850
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Στρατ. Σχολές 2 Π 14022 -1178 15200
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π     13925
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα (Ειδ. Κατ. Β) Στρατ. Σχολές 2 Π     10925
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Στρατ. Σχολές 2 Π 16335 -390 16725
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π     14075
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 14609 -1391 16000
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4   16230 380 15850
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4   16606 481 16125
0246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   16058 733 15325
1276 Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) $ Παν. Πάτρας 2&3   10353 9328 1025
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 2   11645 945 10700
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   16367 717 15650
0223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2   15039 539 14500
0217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   18487 512 17975
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2   9194 1769 7425
0219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   17996 546 17450
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   14236 411 13825
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) $ Παν. Πελ/νήσου 2   9753 203 9550
0331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2   15472 847 14625
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   16914 564 16350
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   8750 2375 6375
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   12259 -741 13000
0827 Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Στρατ. Σχολές 2 Π 17830 330 17500
0827 Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 17339 -86 17425
0827 Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας (Ειδ. Κατ. Β) Στρατ. Σχολές 2 Π     7350
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Στρατ. Σχολές 2 Π 16994 119 16875
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 15765 340 15425
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π     8925
0826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Στρατ. Σχολές 2 Π 18557 307 18250
0826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π      
0826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 18095 395 17700
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   11126 -649 11775
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   12978 228 12750
0243 Μαθηματικών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2   14671 396 14275
0245 Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   14485 1035 13450
0249 Μαθηματικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   9357 -668 10025
1555 Μαθηματικών (Καστοριά) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   9928 4253 5675
1432 Μαθηματικών (Λαμία) $ Παν. Θεσσαλίας 2   9386 2186 7200
0247 Μαθηματικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   10618 -57 10675
0252 Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2   9708 6583 3125
0248 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2   10102 3852 6250
0251 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2   10829 1854 8975
0388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   14004 1004 13000
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   10417 517 9900
0272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   9630 330 9300
0340 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   12620 195 12425
0215 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   14226 651 13575
0241 Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   13546 -229 13775
0222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 2&4   7694 2769 4925
1541 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   9422 8072 1350
0242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2   9138 6488 2650
1624 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   10817 742 10075
0224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 2&4   11534 484 11050
0230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2&4   12092 742 11350
1287 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2   10074 6599 3475
1623 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   9131 1731 7400
0476 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) ΔΠΘ 2   9300 2550 6750
0344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2   9203 6053 3150
1625 Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   13996 671 13325
0390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   14464 489 13975
1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   11915 590 11325
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   7141 1691 5450
0238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 2&4   9866 2891 6975
0391 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   9648 873 8775
1620 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   9472 4622 4850
0363 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   10071 321 9750
0228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   9283 1683 7600
0213 Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   17273 773 16500
0209 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   18267 492 17775
0392 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 2   12984 484 12500
0332 Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   16784 759 16025
1659 Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2   9260 510 8750
0211 Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   17750 800 16950
0210 Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   14887 387 14500
1523 Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) $ Παν. Πελ/νήσου 2   10167 -408 10575
1619 Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   9381 581 8800
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 2&4 Π 17775 750 17025
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 11311    
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 17506 831 16675
0879 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 2 Π 16831 431 16400
0879 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π      
0879 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 15857 7 15850
0878 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 2 Π 15916 541 15375
0878 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π      
0878 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 14154 179 13975
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 15254 654 14600
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 14097 972 13125
0862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα Στρατ. Σχολές 2 Π 12197 -1128 13325
0862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα (Ειδ. Κατ.Β) Στρατ. Σχολές 2 Π      
0862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 11817 -333 12150
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα Στρατ. Σχολές 2&4 Π 16186 361 15825
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 15673 948 14725
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα (Ειδ. Κατ. Β) Στρατ. Σχολές 2&4 Π      
0290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 2&3   17043 1293 15750
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 * 14450 -340 14790
1664 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   7498 3298 4200
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 10263 313 9950
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 * 11830 590 11240
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 11377 -2743 14120
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 * 12820 350 12470
0393 Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   12894 694 12200
0229 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   17915 590 17325
0811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι Στρατ. Σχολές 2 Π 15344 -831 16175
0811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π      
0811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 14569 -1081 15650
0816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί Στρατ. Σχολές 2 Π 16659 -41 16700
0816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π      
0816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 14905 -595 15500
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   16161 161 16000
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   12635 835 11800
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   14816 516 14300
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   15821 546 15275
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   14268 543 13725
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   13402 552 12850
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   11529 629 10900
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   12636 561 12075
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   15188 -537 15725
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   11566 191 11375
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   10719 519 10200
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   12176 76 12100
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   10803 203 10600
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   9228 1303 7925
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) $ Ιόνιο Παν. 2&3   9429 8529 900
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3   9844 4594 5250
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3   9997 5697 4300
0333 Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   17245 695 16550
0338 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&4   17339 539 16800
1630 Πληροφορικής (Καβάλα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   10551 826 9725
1554 Πληροφορικής (Καστοριά) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   8555 730 7825
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4   10011 -339 10350
0339 Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   16799 649 16150
0412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   16082 507 15575
0098 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   10511 61 10450
0330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&4   17537 612 16925
1250 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) $ Παν. Ιωαννίνων 2&4   8275 1325 6950
0099 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&4   11807 -68 11875
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3   11274 624 10650
0201 Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   17076 676 16400
0394 Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 2   10779 804 9975
0208 Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   14019 844 13175
0203 Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   15584 734 14850
0207 Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2   12772 622 12150
0205 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   14289 639 13650
1524 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) $ Παν. Πελ/νήσου 2   9403 828 8575
1621 Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   9205 1605 7600
0419 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας ΑΕΑ Αθήνας 2 Π     4750
0420 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης ΑΕΑ Θεσ/νίκης 2 Π     5000
0329 Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   13316 -109 13425
0218 Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4   7797 3872 3925
1547 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   7867 3917 3950
0318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   11673 -427 12100
0676 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 10412 4827 5585
1436 Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2   11400 6700 4700
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 16371 671 15700
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Ειδ. Κατ. Α και Β) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 16049 799 15250
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 18120 695 17425
0883 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής (για λιμενοφύλακες) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 14110 3860 10250
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής (Ειδ. Κατ. Α και Β) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 18001 601 17400
0883 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής (υπαξιωματικοί) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 10415    
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. 2&4 Π 7331 -219 7550
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Κοιν. Κριτήρια Α.Ε.Ν. 2&4 Π     6550
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Πολύτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π     4400
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Τρίτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π     7000
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. 2&4 Π 7614 -2411 10025
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Πολύτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π     6075
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Τρίτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π     9375
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Κοιν. Κριτήρια Α.Ε.Ν. 2&4 Π     8675
0876 Σχολή Πυροσβεστών (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 17204 354 16850
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 9952    
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 15723 1448 14275
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 14016 11791 2225
1008 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&4   8166 1166 7000
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   9464 864 8600
0253 Φυσικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2   15834 434 15400
0261 Φυσικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2   14397 3322 11075
0255 Φυσικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   14328 53 14275
0259 Φυσικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   9941 -1559 11500
1628 Φυσικής (Καβάλα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   9356 3556 5800
1437 Φυσικής (Λαμία) $ Παν. Θεσσαλίας 2   9329 1129 8200
0257 Φυσικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   11374 -1276 12650
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   11451 101 11350
0263 Χημείας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   17394 994 16400
0270 Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   16106 1481 14625
0265 Χημείας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   16837 1212 15625
0269 Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   16200 1425 14775
1629 Χημείας (Καβάλα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   14989 1189 13800
0267 Χημείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3   16525 1300 15225
0235 Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   17774 774 17000
0237 Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   17096 646 16450
1563 Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   15265 640 14625
0239 Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   16330 630 15700
0214 Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2   11754 4429 7325
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&4   8806 1331 7475
0262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   15518 493 15025
1519 Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   7299 1224 6075
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   9971 571 9400
1391 Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3   9048 2648 6400

 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας
Καλέστε μας
Επιστροφή στην κορυφή