ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τριετής προετοιμασία

Στο φροντιστήριο Εκπαίδευση στο Μαρούσι, μελετήσαμε τις πολλαπλές απαιτήσεις της Α’ Λυκείου καθώς και τη σύνδεση της με τη Β’ και τη Γ’ και δημιουργήσαμε Προγράμματα Σπουδών που έχουν ως στόχο:

  1. Τη δημιουργία υποδομής γνώσης και ουσιαστικής κατανόησης στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία και τη Νεοελληνική Γλώσσα.
  2. Την ενίσχυση της κριτικής σκέψης.
  3. Την εξοικείωση των μαθητών με τα τρίωρα διαγωνίσματα.

 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω, είναι ότι οι μαθητές μας:

α) Επιτυγχάνουν στο Σχολείο τους άριστες επιδόσεις.

β) Εξοικειώνονται στο γραπτό λόγο με τα συνεχή διαγωνίσματα στο πνεύμα και το ύφος των πανελλαδικών εξετάσεων .

γ) Αποκτούν τα εφόδια που απαιτούνται από την Α’ Λυκείου ώστε να επιτύχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στη Σχολη που επιθυμούν.

Επιστροφή στην κορυφή