4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΚΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ

Π

ΕΜ

2018

18-17

2017

673

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής

1&2&3&4

14273

2412

11861

614

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ Νικολάου Κρήτης

ΑΣΤΕ

1&4

Ε

13461

-144

13605

613

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου

ΑΣΤΕ

1&4

Ε

12988

-400

13388

872

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά

Αστ. Σχολές

1&2&4

Π

17518

1384

16134

872

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι

Αστ. Σχολές

1&2&4

Π

16409

856

15553

872

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι

Αστ. Σχολές

1&2&4

Π

16063

869

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά

Αστ. Σχολές

1&2&4

Π

18123

10

18113

869

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι

Αστ. Σχολές

1&2&4

Π

17948

22

17926

869

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι

Αστ. Σχολές

1&2&4

Π

18081

39

18042

870

Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά

Αστ. Σχολές

1&2&4

Π

16695

394

16301

870

Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι

Αστ. Σχολές

1&2&4

Π

15691

293

15398

870

Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι

Αστ. Σχολές

1&2&4

Π

16590

352

16238

176

Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ.

1&4

15216

-185

15401

336

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά

2&4

12739

-295

13034

310

Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου

2&4

7721

564

7157

674

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής

2&4

9296

-3672

12968

124

Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Πάντειο

1&4

15117

615

14502

368

Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο)

Παν. Πάτρας

1&4

10569

-920

11489

580

Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά)

ΤΕΙ Δυτ. Μακ.

4

5787

-326

6113

150

Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)

ΟΠΑ

4

13159

143

13016

161

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ.

1&4

Ε

12738

-140

12878

355

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά

1&4

Ε

18578

323

18255

179

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)

Πάντειο

1&4

Ε

18141

263

17878

602

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) - Διοίκ. Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Ηπείρου

4

5577

-445

6022

591

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Λάρισα) - Διοίκ.Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Θεσσαλίας

4

8478

-43

8521

670

Διοίκηση Τουρισμού (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής

4

Ε

11307

-244

11551

755

Διοίκηση, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Άμφισσα)

ΤΕΙ Στ. Ελλάδας

4

Ε

5358

-225

5583

756

Διοίκηση, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος)

ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

4

Ε

5285

-155

5440

765

Διοίκησης Επειχηρήσεων (Μεσολόγγι)

ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

4

6436

-616

7052

766

Διοίκησης Επειχηρήσεων (Πάτρα)

ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

4

9436

75

9361

777

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) - Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Θεσ/νίκης

4

10363

-98

10461

751

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)

ΤΕΙ Κρήτης

4

6914

-209

7123

669

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής

4

11645

401

11244

770

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) - Διοίκ. Τουριστ. Επιχειρ. Και Επιχειρ. Φιλοξενίας

ΤΕΙ Δυτ. Μακ.

4

Ε

4064

-163

4227

734

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) - Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Δυτ. Μακ.

4

5460

-370

5830

610

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

ΤΕΙ Ηπείρου

4

Ε

3034

-564

3598

593

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) - Διοίκ. Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Κρήτης

4

8952

238

8714

611

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

ΤΕΙ Κρήτης

4

Ε

7093

-739

7832

605

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

ΤΕΙ Θεσ/νίκης

4

Ε

10367

-125

10492

587

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα)

ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης

4

6264

-387

6651

596

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

ΤΕΙ Δυτ. Μακ.

4

5823

-444

6267

609

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

ΤΕΙ Θεσσαλίας

4

Ε

7470

-482

7952

771

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) - Διοίκ. Τουριστ. Επιχειρ. Και Επιχειρ. Φιλοξενίας

ΤΕΙ Ιονίων

4

Ε

3072

116

2956

764

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) - Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Ιονίων

4

5758

-508

6266

352

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

4

11165

-221

11386

595

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)

ΤΕΙ Κεντρ. Μακ.

4

7262

-369

7631

320

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος)

Παν. Αιγαίου

4

10005

-98

10103

346

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγρ. Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο)

Παν. Πάτρας

4

8344

-138

8482

594

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) - Διοίκ. Μον. Υγείας και Πρόνοιας

ΤΕΙ Πελ/νησου

4

6206

-489

6695

584

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) - Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΤΕΙ Πελ/νησου

4

5754

-101

5855

740

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)

ΤΕΙ Στ. Ελλάδας

4

7702

57

7645

549

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη)

ΤΕΙ Κεντρ. Μακ.

4

6412

-61

6473

240

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα)

ΟΠΑ

4

17300

417

16883

154

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1&2&3&4

15340

1145

14195

136

Επιστ. Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

1&2&3&4

13618

1803

11815

216

Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης

2&4

14024

152

13872

401

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1&2&3&4

17924

131

17793

403

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1&2&3&4

17588

422

17166

404

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

ΔΠΘ

1&2&3&4

15352

256

15096

402

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

ΑΠΘ

1&2&3&4

15825

320

15505

405

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας

1&2&3&4

16372

490

15882

160

Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ

1&2&3&4

12275

1986

10289

134

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1&2&3&4

14674

1558

13116

162

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου

1&2&3&4

11932

1872

10060

675

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής

2&4

9889

-1484

11373

750

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (Σέρρες)

ΤΕΙ Κεντρ. Μακ.

2&4

6112

963

5149

335

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ.

2&4

14874

132

14742

505

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Θεσσαλονίκη)

ΤΕΙ Θεσ/νίκης

2&4

9598

-559

10157

705

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Λαμία)

ΤΕΙ Στ. Ελλάδας

2&4

7479

-725

8204

709

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Χανιά)

ΤΕΙ Κρήτης

2&4

7123

-841

7964

168

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1&2&3&4

14105

-343

14448

173

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1&2&3&4

13841

-231

14072

163

Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1&2&3&4

13847

-813

14660

696

Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

ΤΕΙ Ηπείρου

1&2&3&4

10359

-513

10872

347

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)

ΟΠΑ

4

15854

-101

15955

672

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής

4

11860

494

11366

772

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)

ΤΕΙ Κρήτης

4

8209

-317

8526

561

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)

ΤΕΙ Θεσ/νίκης

4

10525

-28

10553

337

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ.

4

14730

-26

14756

569

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)

ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης

4

6811

-584

7395

731

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)

ΤΕΙ Πελ/νησου

4

8203

-107

8310

773

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

ΤΕΙ Δυτ. Μακ.

4

5969

-744

6713

565

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

ΤΕΙ Θεσσαλίας

4

8611

-460

9071

774

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι)

ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

4

6929

-526

7455

775

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)

ΤΕΙ Ηπείρου

4

6134

-695

6829

575

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες)

ΤΕΙ Κεντρ. Μακ.

4

7614

-416

8030

577

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Χαλκίδα)

ΤΕΙ Στ. Ελλάδας

4

9238

-41

9279

314

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)

ΟΠΑ

4

13772

571

13201

720

Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Θεσσαλονίκη)

ΤΕΙ Θεσ/νίκης

2&4

10807

-621

11428

722

Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Χαλκίδα)

ΤΕΙ Στ. Ελλάδας

2&4

8598

-291

8889

389

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής

2&4

10091

644

Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ (Ρέθυμνο)

ΤΕΙ Κρήτης

2&4

5751

573

5178

222

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

Παν. Αιγαίου

2&4

9766

-419

10185

224

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη)

ΔΠΘ

2&4

12697

-610

13307

230

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)

Πολ. Κρήτης

2&4

13442

-401

13843

390

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής

2&4

13204

74

13130

710

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Άρτα)

ΤΕΙ Ηπείρου

2&4

7332

-889

8221

725

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ηράκλειο)

ΤΕΙ Κρήτης

2&4

9199

-1031

10230

712

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Θεσσαλονίκη)

ΤΕΙ Θεσ/νίκης

2&4

11928

-182

12110

724

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καβάλα)

ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης

2&4

8409

-1113

9522

735

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά)

ΤΕΙ Δυτ. Μακ.

2&4

7349

-1164

8513

506

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λαμία)

ΤΕΙ Στ. Ελλάδας

2&4

8772

-1263

10035

723

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λάρισα)

ΤΕΙ Θεσσαλίας

2&4

8739

-1123

9862

736

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ναύπακτος)

ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

2&4

7987

-903

8890

727

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Σέρρες)

ΤΕΙ Κεντρ. Μακ.

2&4

9292

-1069

10361

529

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Σπάρτη)

ΤΕΙ Πελ/νησου

2&4

7484

-1135

8619

238

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)

Παν. Αιγαίου

2&4

9384

-579

9963

409

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ.

1&2&3&4

17028

1902

15126

408

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1&2&3&4

13454

1573

11881

406

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1&2&3&4

15095

2520

12575

407

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν.

1&2&3&4

12000

1476

10524

157

Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά

4

Ε

15493

360

15133

180

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)

Παν. Αιγαίου

4

11080

-54

11134

144

Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Αθήνα)

Χαροκόπειο

4

10958

-219

11177

312

Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα)

ΟΠΑ

4

15066

123

14943

315

Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά

4

13382

215

13167

612

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος)

Παν. Αιγαίου

4

10242

-306

10548

152

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)

Πάντειο

4

11897

-253

12150

867

Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές

4

Π

3913

867

Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές

4

Π

17773

744

17029

867

Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές

4

Π

18215

647

17568

309

Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

4

12796

58

12738

350

Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας

4

11840

164

11676

317

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ.

4

13887

-44

13931

311

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

4

12686

-126

12812

345

Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων

4

11356

-225

11581

97

Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)

ΔΠΘ

4

11052

-193

11245

319

Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

4

11679

-281

11960

321

Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης

4

10891

-152

11043

361

Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου

4

10648

-101

10749

400

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου

4

9173

-258

9431

313

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα)

ΟΠΑ

4

15460

446

15014

322

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ.

4

13040

56

12984

316

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά

4

13755

463

13292

128

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1&2&3&4

16059

1144

14915

142

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ

1&2&3&4

13318

1705

11613

164

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας

1&2&3&4

14647

1558

13089

140

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1&2&3&4

15473

1325

14148

130

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων

1&2&3&4

14267

1799

12468

141

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

1&2&3&4

14748

1392

13356

132

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης

1&2&3&4

13782

1722

12060

143

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου

1&2&3&4

12777

1785

10992

334

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ.

1&2&3&4

13244

1800

11444

178

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας

1&2&3&4

16175

1618

14557

156

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων

1&2&3&4

12840

2007

10833

341

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ.

1&2&3&4

12289

1938

10351

166

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας

1&2&3&4

13314

1900

11414

158

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης

1&2&3&4

12495

1836

10659

333

Πληροφορικής (Αθήνα)

ΟΠΑ

2&4

15975

343

15632

338

Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

2&4

16371

578

15793

366

Πληροφορικής (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν.

2&4

11583

-343

11926

99

Πληροφορικής (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας

2&4

12437

162

12275

339

Πληροφορικής (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά

2&4

15508

343

15165

98

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου

2&4

11801

-546

12347

412

Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)

Χαροκόπειο

2&4

14782

52

14730

330

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

2&4

16552

43

16509

354

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου

1&4

10511

-886

11397

694

Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη)

ΤΕΙ Θεσ/νίκης

1&2&3&4

12940

2073

10867

692

Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα)

ΤΕΙ Ηπείρου

1&2&3&4

12126

1986

10140

329

Στατιστικής (Αθήνα)

ΟΠΑ

2&4

13354

-157

13511

218

Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος)

Παν. Αιγαίου

2&4

8525

-2167

10692

318

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά

2&4

11967

-576

12543

703

Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς)

ΤΕΙ Κεντρ. Μακ.

2&4

5767

-150

5917

522

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΤΕ (Καρδίτσα)

ΤΕΙ Θεσσαλίας

2&4

6035

-66

6101

877

Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά (για πολίτες)

Σ.Π.Α.

1&2&4

Π

18395

355

18040

871

Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες)

Σ.Π.Α.

1&2&4

Π

13613

141

13472

871

Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. Κατ Α (για πυροσβέστες)

Σ.Π.Α.

1&2&4

Π

877

Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες)

Σ.Π.Α.

1&2&4

Π

13788

877

Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες)

Σ.Π.Α.

1&2&4

Π

15679

-431

16110

877

Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες)

Σ.Π.Α.

1&2&4

Π

902

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Λ.Σ - Ελ. Ακτ.

1&2&4

Π

901

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος

Λ.Σ - Ελ. Ακτ.

1&2&4

Π

818

Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά

Α.Ε.Ν.

2&4

Π

8466

-423

8889

818

Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Πολύτεκνοι

Α.Ε.Ν.

2&4

Π

6122

143

5979

818

Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Τρίτεκνοι

Α.Ε.Ν.

2&4

Π

8339

-204

8543

817

Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά

Α.Ε.Ν.

2&4

Π

9932

-617

10549

817

Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ   Πολύτεκνοι

Α.Ε.Ν.

2&4

Π

7332

-595

7927

817

Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Τρίτεκνοι

Α.Ε.Ν.

2&4

Π

9355

-882

10237

876

Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες)

Σ.Π.Α.

1&2&4

Π

17264

426

16838

876

Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες)

Σ.Π.Α.

1&2&4

Π

5788

876

Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες)

Σ.Π.Α.

1&2&4

Π

12408

-1506

13914

876

Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες)

Σ.Π.Α.

1&2&4

Π

5212

-5268

10480

555

Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

2&3&4

9144

-732

9876

697

Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (Ληξούρι)

ΤΕΙ Ιονίων

2&4

5550

195

5355

698

Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) - Τεχνολογιών Φυσ. Περιβάλλοντος ΤΕ

ΤΕΙ Ιονίων

2&4

6082

42

6040

367

Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν.

1&2&3&4

11223

-1074

12297

607

Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πάτρα)

ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

4

9091

202

8889

375

Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά

4

13488

449

13039

677

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής

1&2&4

12922

-226

13148

155

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ((Πειραιάς)

Παν. Πειραιά

4

14082

-187

14269

741

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)

ΤΕΙ Ιονίων

1&4

10397

-637

11034

730

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ (Καστοριά)

ΤΕΙ Δυτ. Μακ.

1&4

10593

-615

11208

262

Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά

2&4

14029

64

13965