Ενημέρωση Γονέων

 

Πώς ενημερώνονται οι γονείς για την πορεία των μαθητών;

Συναντήσεις γονέων και καθηγητών για την πορεία του μαθητή πραγματοποιούνται στην Εκπαίδευση σε προκαθορισμένες ώρες και ημέρες ενώ οι γονείς, εάν το επιθυμούν μπορούν να συναντούν το Γενικό Διευθυντή κατόπιν προσυνεννόησης. Επίσης, η γραμματεία ενημερώνει αυθημερόν τους γονείς για τις απουσίες των μαθητών. Η ενημέρωση των γονέων κρίνεται επιβεβλημένη, διότι είναι αυτοί που καλούνται να ενισχύσουν ψυχολογικά τον μαθητή στην προσπάθειά του.

Οι Γονείς μπορούν να συναντούν τους καθηγητές καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, κατόπιν προσυννενόησης.

Εφαρμόζεται και η διαδικτυακή ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας μας με προσωπικό κωδικό ανά μαθητή/τρια