ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Πρόγραμμα μαθημάτων για την Β' & Γ' Γυμνασίου για το εκπαιδευτικό έτος 2016 - 2017 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόγραμμα μαθημάτων για την Α' Λυκείου για το εκπαιδευτικό έτος 2016 - 2017 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόγραμμα μαθημάτων για την Β' Λυκείου για το εκπαιδευτικό έτος 2016 - 2017 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόγραμμα μαθημάτων για την Γ' Λυκείου για το εκπαιδευτικό έτος 2016 - 2017 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Πρόγραμμα μαθημάτων για τους Απόφοιτους για το εκπαιδευτικό έτος 2016 - 2017 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
  • 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2014 - 2015

1η περίοδος διαγωνισμάτων ενδοφροντιστηριακής προσομοίωσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝ/ΚΗ
ΤΡΙΤΗ     22/7 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΜ       24/7 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΕΥΤ     25/8 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΕΤ      27/8 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΟΔΕΥ
ΠΑΡ     29/8 ΧΗΜΕΙΑ ΑΕΣΠΠ
ΚΥΡ      7/9 ΑΟΘ ΑΟΘ

 

2η περίοδος διαγωνισμάτων ενδοφροντιστηριακής προσομοίωσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΠΟΦ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝ/ΚΗ
 ΚΥΡ    5/10 - - - ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΥΡ   12/10 ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΧΗΜΕΙΑ ΑΕΣΠΠ
ΚΥΡ   19/10 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΟΔΕΥ
ΚΥΡ   26/10 - - - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ
ΚΥΡ    2/11 ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ
ΚΥΡ  23/11 ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΟΘ ΑΟΘ
ΚΥΡ  30/11 ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

3η περίοδος διαγωνισμάτων ενδοφροντιστηριακής προσομοίωσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΠΟΦ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝ/ΚΗ
ΚΥΡ      7/12 - ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ
ΚΥΡ    14/12 ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΑΒ      3/1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΕΣΠΠ
ΚΥΡ      4/1 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΟΔΕΥ
ΔΕΥΤ    5/1 ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ
ΚΥΡ    11/1 ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ ΑΟΘ ΑΟΘ

4η περίοδος διαγωνισμάτων ενδοφροντιστηριακής προσομοίωσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΠΟΦ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝ/ΚΗ
ΚΥΡ     25/1 ΑΛΓΕΒΡΑ - - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΥΡ      1/2 - ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ
ΚΥΡ     1/3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΥΡ     8/3 ΦΥΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ ΧΗΜΕΙΑ ΑΕΣΠΠ
ΚΥΡ   15/3 ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΟΔΕΥ
ΚΥΡ   22/3 ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΟΘ ΑΟΘ
ΚΥΡ   29/3 ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ

Πανελλαδική προσομοίωση εξετάσεων
ΗΜΕΡ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΠΟΦ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝ/ΚΗ
ΚΥΡ      5/4 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ
ΚΥΡ    19/4 - ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΥΡ    26/4 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΥΡ     3/5 ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΑΕΣΠΠ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 08:45 π.μ.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ: 09:00 π.μ.
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ: 12:00 π.μ.
ΩΡΑ ΔΥΝΑΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ: 10:00 π.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η Συμμετοχή των μαθητών στα Διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική και άρρηκτα συνυφασμένη με την παρακολούθηση της Διδασκαλίας στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΝΤΖΙΟΥ - τηλ. 210.8028560 – 210.6120300

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:   1. Το Φροντιστήριο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος διαγωνισμάτων με έγκαιρη ενημέρωση των μαθητών.
                        2. Η απουσία μαθητή/τριας από διαγώνισμα αναπληρώνεται με ευθύνη του/της σε συνεννόηση με τη Γραμματεία.