ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Πρόγραμμα μαθημάτων για την Β' & Γ' Γυμνασίου για το εκπαιδευτικό έτος 2016 - 2017 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόγραμμα μαθημάτων για την Α' Λυκείου για το εκπαιδευτικό έτος 2016 - 2017 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόγραμμα μαθημάτων για την Β' Λυκείου για το εκπαιδευτικό έτος 2016 - 2017 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόγραμμα μαθημάτων για την Γ' Λυκείου για το εκπαιδευτικό έτος 2016 - 2017 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Πρόγραμμα μαθημάτων για τους Απόφοιτους για το εκπαιδευτικό έτος 2016 - 2017 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
  • 1

 

ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ
8
Έναρξη μαθημάτων:  Πέμπτη 23/6/2016
Λήξη μαθημάτων:      Τρίτη 12/7/2016
Διάρκεια σπουδών:   3 εβδομάδες