Εκδόσεις των φροντιστηρίων Εκπαίδευση

Το έμπειρο διδακτικό προσωπικό, υπό την επίβλεψη των υπευθύνων ανά μάθημα, αναλαμβάνει τη σύνταξη των βιβλίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών, με στόχο την ουσιαστική προετοιμασία τους

- 70 βιβλία έχουν γραφτεί από τους καθηγητές της Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια
- Τα βιβλία εμπλουτίζονται και ανανεώνονται σε ετήσια βάση, με γνώμωνα τις συνεχείς εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και τις αυξανόμενες ανάγκες του σύγχρονου υποψηφίου
- Σε συνδιασμό με την προφορική διδασκαλία, προσφέρουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση

Βιβλία καθηγητών μας διατίθενται στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Βιβλία των καθηγητών μας διατίθενται στα βιβλιοπωλεία

ΒΙΒΛΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

a algebra cover

Επιμέλεια: ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

a ekthesi cover

Επιμέλεια: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ

a phys cover

Επιμέλεια: ΜΟΡΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

a xhmeia cover

 

lexiko cover

Επιμέλεια: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ - ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

ΒΙΒΛΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Επιμέλεια: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ

Επιμέλεια: ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Επιμέλεια: ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

Επιμέλεια: ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΤΑΣΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Επιμέλεια: ΜΟΡΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Επιμέλεια: ΜΟΡΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

Επιμέλεια: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ - ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Επιμέλεια: ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Επιμέλεια: ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Επιμέλεια: ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Επιμέλεια: ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗ ΛΙΝΑ

Επιμέλεια: ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗ ΛΙΝΑ

Επιμέλεια: ΜΟΡΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Επιμέλεια: ΜΟΡΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Επιμέλεια: ΜΟΡΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Επιμέλεια: ΜΟΡΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Επιμέλεια: ΚΟΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ

Επιμέλεια: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ - ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Επιμέλεια: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ

Επιμέλεια: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ

Επιμέλεια: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ
Εκδόσεις: Ξιφαράς

Επιμέλεια: ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Επιμέλεια: ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Επιμέλεια: ΜΟΡΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Εκδόσεις: Ξιφαράς

Επιμέλεια: ΜΟΡΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Εκδόσεις: Ξιφαράς

Επιμέλεια: ΜΟΡΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Εκδόσεις: Ξιφαράς

Επιμέλεια: ΜΟΡΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Εκδόσεις: Ξιφαράς