Αποτελέσματα Διαγωνισμού Υποτροφιών Β' Λυκείου

 

1Η  ΘΕΣΗ:   100 %   ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

2Η  ΘΕΣΗ:   75 %   ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

3Η  ΘΕΣΗ:   25 %   ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
1Η ΜΠΟΥΦΑΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ 100%
2Η ΛΑΣΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 50%
3Η ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 25%