Αποτελέσματα Διαγωνισμού Υποτροφιών Α' Λυκείου

 

1Η  ΘΕΣΗ:   100 %   ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
1Η ΧΙΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 100%